மனுதாரக்கு இழப்பீடாக ரூ.6,95,240.65/- தொகை கிடைக்கக் கூடியது

மோட்டார் வாகன விபத்து கோருரிமைத் தீர்ப்பாயம் ,கரூர்
முன்னிலை திருமதி.என். நாகலெட்சுமி, எம்.., பி.எல்.,
கூடுதல் சார்பு நீதிபதி, கரூர்.
2015ம் ஆண்டு ஜனவரி திங்கள் 05ஆம் நாள் திங்கட்க் கிழமை
எம்.சி..பி.எண். 29 / 2013
அய்யம்மாள்               ....மனுதாரர்
-எதிர்-
1. ஆர். வெங்கட்ராமன்
2. தி கிளை மேலாளர், நியூ இந்தியா
அஸ்யுரன்ஸ் கம்பெனி லிட்,, விருதுநகர்.    ....எதிர்மனுதாரர்கள்


வழக்கிலிருந்து முக்கிய குறிப்புகள்:

'1) கடந்த 12.01.2012 தேதியன்று காலை சுமார் 7.15 மணிக்கு நடந்த சாலை விபத்தில் மனுதாரருக்கு ஏற்பட்ட காயங்களுக்கு ரூ.15,00,000/- இழப்பீடு கோரி மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது."

'இந்நிலையில் மனுதாரர் தரப்பில்

2011 (1) TNMAC – 121 (DB) MADRAS
Permanent Disability – Loss of Earning Power - “Claiment though suffered permanent disability to tune of 59% medical evidence abundant in reaching conclusion that injured totally disabled from pursuing routine work- Hence for calculating total loss of income, permanent disability of 100% has to be taken – Tribunal taking permanent disability/ / Loss of Earning power at 100% therefore held proper- Since injured has been permanently disabled from doing his work as before, it is apt to adopt multiplier method, to arrive at total Loss of future income” mjhtJ Yearly income x Multiplier = Loss of earning power /Permanent Disability.

2009 -1 TNMAC – 134 (Supreme Court)
Permanent disability – Loss of income – Assessment – Non deduction of 1/3rd from total income towards personal and miscellaneous expenses – Legality - 1/3rd amount is deducted from total income on premise that some expenses were necessary for one's own survival – As per Note appended to second Schedule, amount of compensation arrived in case of fatal accident claims required to be reduced by 1/3rd in consideration of expenses which victims required to be reduced by 1/3rd in consideration of expenses which victim would have incurred
towards maintaining himself had he been alive – A person although alive, but when he is not in a position move due to 100% disability and even for every small thing he has to depend upon services of another direction as to deduction of 1/3rd from total income need not always be insisted upon – Therefore, non deduction of 1/3rd from net income warranted no interference.

2009 – (2) TNMAC (D.B) Madras
Loss of income – Assessment –Non Fatal Accident – Deduction towards personal expenses – Necessity – Question of deduction will arise only in fatal cases where claiments are L.R.s of deceased – But not in non fatal cases where personal expenses. Held, not proper.

என்ற தீர்ப்புரைகளின்படி மனுதாரருக்கு Multiplier Method பின்பற்றி வருமான இழப்பை கணக்கிட வேண்டும் என்று வாதுரையை ஏற்று ம.சா.2. சாட்சியத்தின் படி மனுதாரருக்கு ஏற்பட்ட ஊனம் பகுதி நிரந்தர ஊனம் என்று தீர்மானித்தும் பகுதி நிரந்தர ஊனம் 60% என்று இத்தீர்ப்பாயம் தீ;ர்மானிக்கிறது."

12) மனுதாரருக்கு கிடைக்கக்கூடிய இழப்பீடு கீழ்கண்டவாறு
கணக்கீடு செய்யப்படுகிறது.
1. வருமான இழப்பிற்காக 3000 x 11x12x60 =     ரூ. 2,37,600.00
                                                              100
2.வலி மற்றும் வேதனைக்காக                            ரூ.    50,000.00
3. மருத்துவ செலவிற்காக (.சா..7ன்படி) ரூ. 3,33,640.65
4.உணவு மற்றும் ஊட்டச்சத்திற்காக                ரூ.   25,000.00
5.எதிர்கால வசதி குறைவிற்காக                        ரூ.   50,000.00
                                                                                          ----------------------------
                                                              ஆகமொத்தம் ரூ.6,95,240.65
                                                                                          ----------------------------
மனுதாரக்கு இழப்பீடாக ரூ.6,95,240.65/-(ரூபாய் ஆறு இலட்சத்து
தொண்ணூராயிரம் மட்டும்) தொகை கிடைக்கக் கூடியது என்றும் பிரச்சினை எண்.3 க்கு விடையளிக்கப்படுகிறது.

தீர்ப்பை முழுமையாக படிக்க () பதிவிறக்கம் செய்ய

No comments:

Post a Comment