கடனுறுதிச் சீட்டை திரும்பப்பெற உரிய நடவடிக்கைகளை எடுத்திருக்க வேண்டும்

மாவட்ட உரிமையியல் நீதிமன்றம். சீர்காழி
முன்னிலை : திரு இ. செல்வராஜ்B.C.A., B.L.,
மாவட்ட உரிமையியல் நீதிபதி. சீர்காழி
---------
2017-ம் ஆண்டு ஜனவரித் திங்கள் 4-ம் நாள் புதன்கிழமை திருவள்ளுவராண்டு 2047. துர்முகி வருடம் மார்கழித்திங்கள் 20-ம்நாள்
-------
அசல் வழக்கு எண். 38/2012
மாதவன் வாதி
.....எதிராக.....
சௌந்திரராஜன் பிரதிவாதி

வழக்கிலிருந்து முக்கிய குறிப்புகள்:
'வாதியிடம் 2007-ம் ஆண்டில்தான் பிரதிவாதி கடன் பெற்றார் என்பதையும். அந்தக்கடனை 2010-ம் ஆண்டில் வாதிக்கு பிரதிவாதி திருப்பிச் செலுத்திவிட்டார் என்பதையும் நிரூபணம் செய்ய வேண்டிய பொறுப்பு பிரதிவாதியையே சார்ந்தது ஆனால் பிரதிவாதி அவ்வாறு எவ்வித சாட்சியங்களையும். ஆவணங்களையும் தாக்கல் செய்து நிரூபணம் செய்யவில்லை. வாதியிடம் பெற்ற கடன் தொகையை திருப்பிச் செலுத்தியபின் கடனுறுதிச்சீட்டை திருப்பிக் கொடுக்கும்படி வாதியிடம் கேட்டும் அதனை வாதி திருப்பிக்கொடுக்கவில்லை என்று கூறும் பிரதிவாதி வாதியிடம் உள்ள கடனுறுதிச் சீட்டை திரும்பப்பெற உரிய நடவடிக்கைகளை எடுத்திருக்க வேண்டும். அவ்வாறு எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் வெறுமனே வாதியிடம் பெற்ற கடன் தொகையை திருப்பிச் செலுத்திவிட்டதாக பிரதிவாதி கூறுவது ஏற்கத்தக்கதாக இல்லை. வாதிதரப்பில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ள முன்தீர்ப்பு நெறியில் மாண்புமிகு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் பின்வருமாறு கூறியுள்ளது:-

CDJ - 2011 - MHC - 5091 , Siva Mohan -Vs- Jayabalan “
5............... Further, it is highly unbelievable that the promissory note executed in the year 1992 was misused in the year 2001 as alleged by the appellant and no notice was issued by the appellant to the respondent calling upon the respondent to return the promissory note executed by him in the year 1992 after discharging the promissory note amount ...@


மேற்கண்ட முன்தீர்ப்பு நெறியின்படி வாதியிடம் பிரதிவாதி 2007-ம் ஆண்டில் கடன் பெற்றுக்கொண்டு கடனுறுதிசீட்டு எழுதிக்கொடுத்திருந்தால் 2010-ம் ஆண்டில் கடன் தொகையை திருப்பிச் செலுத்தியதாக கூறப்படும் தேதிக்கு பின் உடனடியாக பிரதிவாதி வாதிக்கு அறிவிப்பு அனுப்பி கடனுறுதிச்சீடடை திருப்பிக் கொடுக்கும்படி கேட்டிருக்க வெண்டும். அவ்வாறு பிரதிவாதி அறிவிப்பு அனுப்பி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளார் என்பதற்கு எவ்வித ஆதாரமும் தாக்கல் செய்யவில்லை. வாதியிடம் பிரதிவாதி 10.10.2010 அன்று பெற்ற கடன் தொகையான ரூ.80.000/-த்தை பிரதிவாதி திருப்பிச் செலுத்தாததால் அத்தொகையை வட்டியுடன் திருப்பிச் செலுத்தும்படி அறிவிப்பு அனுப்பியுள்ளதை வாதி வா.சா..2 ஆவணம் மூலம் நிரூபணம் செய்துள்ளார். வாதியிடம் பெற்ற கடன் தொகையை பிரதிவாதி திருப்பிச் செலுத்தவிலலை என்பதை உரிய ஆவண வாய்மொழி சாட்சியங்கள்மூலம் நிரூபணம் செய்துள்ள வாதி தாவா தொகையை பிரதிவாதியிடமிருந்து பெறுவதற்கு உரிமை உடையவர் என்று இந்நீதிமன்றம் முடிவு செய்து எழுவினா-2-க்கு தீர்வு காண்கிறது.

தீர்ப்பை முழுமையாக படிக்க () பதிவிறக்கம் செய்ய


1 comment: