ஒரு நீடனுபோக உரிமை கோரபடுமானால் என்ன கோட்பாடுகள் கடைபிடிக்க வேண்டும்

மாவட்ட உரிமையியல் மற்றும் குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றம்
கொடைக்கானல்
முன்னிலை:- திரு. ஆர்.சுப்பிரமணியன்¸ எம்.பி.எல்பி.எட்டி.எல்.எல்
மாவட்ட உரிமையியல் நீதிபதி மற்றும் குற்றவியல் நடுவர்
கொடைக்கானல்¸
2015-ம் ஆண்டு ஜுலை திங்கள் 31-ம் நாள் வெள்ளிக்கிழமை
தமிழ் மன்மத வருடம் (திருவள்ளுவர் ஆண்டு) ஆடி மாதம் 15-ம் நாள்
அசல் வழக்கு எண்:166/2009
ராம்மோகன் ... வாதி
/எதிர்/
வாணி ஸ்ரீ ... பிரதிவாதி

வழக்கிலிருந்து முக்கிய குறிப்புகள்:

வாதி தாக்கல் செய்துள்ள பிராதின் சுருக்கம்
திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் டவுனில் உள்ள தாவா சொத்து பழைய சர்வே எண் 25/15 8B-2-ல் விஸ்தீரணம் 0.29 ஏக்கர்¸ பழைய சர்வே எண் 25/15 9A-1B-ல் விஸ்தீரணம் 0.65 ஏக்கர்¸ பழைய சர்வே எண் 25/15 9-B1-ல் விஸ்தீரணம் 0.11 ஏக்கர்¸ பழைய சர்வே எண் 25/15 9-B2-ல் விஸ்தீரணம் 0.39 ஏக்கர்¸ பழைய சர்வே எண் 25/15 9A-2-ல் விஸ்தீரணம் 0.06 ஏக்கர்ஸ்¸ அத்துடன் இணைந்த ரி-சர்வே வார்டு 'சி" 'பி" பிளாக் எண் 21¸ டி.எஸ்.எண் 5-ல் விஸ்தீரணம் 0.60 ஹெக்டர் அல்லது 1.50 ஏக்கர் ஸ்ரீ ராமவிலாஸ் என்று அழைக்கப்பட்ட வீட்டுடன் கூடிய தாவா சொத்து செடியூல் விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. பழைய சர்வே எண் 25/15 8B-2-ல் விஸ்தீரணம் 0.29 ஏக்கர் பழைய சர்வே எண் 25/15 9A-1B-ல் விஸ்தீரணம் 0.65 ஏக்கர்¸ பழைய சர்வே எண் 25/15 9B-1-ல் விஸ்தீரணம் 0.11 ஏக்கர்ஸ்¸ மொத்தம் விஸ்தீரணம் 1.05 வீட்டுடன் கூடிய இந்த தாவா சொத்து வாதியின் தந்தை மதனகோபால் நாயுடு என்பவருக்கும்¸ ராமசந்திரா நாயுடு என்பவருக்கும் சொந்தமானது. அவர்கள் ஜெயராஜ் என்பவரிடமிருந்து 16.07.1932-ம் தேதி ஆவண எண் 206/1932-ன்படி கொடைக்கானல் சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தில் பதிவு செய்து கிரையம் வாங்கப்பட்டது.

இந்த தாவா சொத்தின் பழைய சர்வே எண் 25/15 9A2-ல் விஸ்தீரணம் 0.06 ஏக்கர் மற்றும் பழைய சர்வே எண் 25/15 9B2-ல் 0.39 ஏக்கர் மொத்த விஸ்தீரணம் 45 செண்ட் ராதாகிருஷ்ணன் நாயுடு என்பவருக்கு சொந்தமான இந்த தாவா சொத்து ராதாகிருஷ்ண நாயுடு வாதியின் தந்தை மதனகோபால் நாயுடுக்கு தானமாக கொடுக்கப்பட்டு மேற்படி சொத்தை அவரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டு சட்டப்படி தாவா சொத்திற்கு உரிமையாளராக இருந்து வந்தார். மதனகோபால் நாயுடு மற்றும் ராமச்சந்தரா நாயுடு ஆகிய இருவரும் 25.03.1960-ம் தேதி ஆவண எண் 1951/1960- ன்படி பழைய சர்வே எண் பழைய சர்வே எண் 25/15 8B-2 ல் விஸ்தீரணம் 0.29 ஏக்கர்¸ பழைய சர்வே எண் 25/15 9A-1B-ல் விஸ்தீரணம் 0.65 ஏக்கர் பழைய சர்வே எண் 25/15 9B-1-ல் விஸ்தீரணம் 0.11 ஏக்கர் மொத்தம் விஸ்தீரணம் 1.05 ஏக்கர்ஸ் மற்றும் மற்ற சொத்துக்களும் சீர்காலி சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தில் பாகவிஸ்தி பத்திரம் மூலம் பதிவு செய்யப்பட்டு பாகவிஸ்தி ஏற்படுத்தப்பட்டது. வீட்டுடன் கூடிய 1.05 ஏக்கர் பாகவிஸ்தி பத்திரத்தில் சொல்லப்பட்ட விவரங்களின்படி ஸ்ரீ ராம விலாஸ் என்று அழைக்கப்பட்ட அந்த சொத்து வாதியின் தந்தை மதனகோபாலுக்கு ஒதுக்கப்பட்டு அவர் அனுபவம் செய்து வந்தார் என்றும்¸ 1.05 ஏக்கர் சொத்திற்கு கொடைக்கானல் வட்டாட்சியர் பட்டா எண் 217-ன்படி தனிபட்டா வழங்கப்பட்டு அவர் பெயரில் கிஸ்தி செலுத்தி வந்தார் என்றும்¸ பழைய சர்வே எண் 25/15 9A-2-ல் விஸ்தீரணம் 0.06 ஏக்கர்¸ பழைய சர்வே எண் 25/15 9-B2-ல் விஸ்தீரணம் 0.39 ஏக்கர் ஆகிய சர்வே எண்களில் உள்ள சொத்துக்களுக்கு வாதியின் தந்தை மதனகோபால் சட்டப்படி உரிமையாளர் என்றும்¸ 20.07.1993-ம் தேதி அவர் இறந்த பிறகு அவருடைய மனைவி லலிதாமதனகோபால் மேற்படி சொத்திற்கு மேற்படி சர்வே எண்ணில் வாரிசுதாரராகவும்¸ மேற்படி பழைய சர்வே எண்ணில் உள்ள சொத்து பழனியம்மாள் மற்றும் ஒருவர் என்ற பெயரில் ரீ-சர்வே வார்டு சி¸ பிளாக் எண் 21¸ டி.எஸ்.எண்-5-ல் தவறுதலாக பட்டா வழங்கப்பட்டது. ஆகையால் வாதி கொடைக்கானல் வட்டாட்சியருக்கு மேற்படி தவறை திருத்தம் செய்து தறுமாறு மனு செய்து¸ அதன் அடிப்படையில் கொடைக்கானல் வட்டாட்சியர் ஆவணங்களை பரிசீலனை மற்றும் விசாரணை செய்து¸ வாதியின் அம்மா பெயரில் பட்டா வழங்கும்படி வருவாய் துறை ஆவணங்களில் திருத்தம் செய்யப்பட்டு 22.09.1995-ம் தேதி ஆர்.டி.ஆர்.எண் 574/95- 96 -ன்படி வாதி மற்றும் அவருடைய அம்மா பெயரில் பட்டா எண் 206 என கூட்டு பட்டா வழங்கப்பட்டு அனுபவம் செய்து வந்தார்கள் என்றும்¸ இந்த தாவா சொத்தின் மீது வாதியின் குடும்ப நபர்கள்¸ அவர்களுக்கு முன்னோர்கள் சட்டகாலத்திற்கு மேல் 50 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அனுபவம் செய்து வந்து தொடர்ந்து கிஸ்தி செலுத்தி வந்திருக்கிறார்கள் என்றும்¸ வாதியின் அம்மா மேற்படி சொத்தில் இரண்டில் ஒரு பாகத்தை பிரித்து 28.04.2009-ம் தேதி கொடைக்கானல் சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தில் ஆவண எண் 831/2009ன்படி விடுதலை பத்திரம் எழுதிக் கொடுத்தார் என்றும்¸ விடுதலைப்பத்திரம் இவ்வாதிக்கு ஏற்படுத்தப்பட்ட அந்த நாளிலிருந்து வாதி இன்றுவரை அந்த சொத்தை அனுபவித்து வந்தார் என்றும்¸ 1960-ல் இருந்து வாதியும்¸ அவருடைய அம்மாவும் எந்தவித இடைஞ்சலுமின்றி அனுபவம் செய்து வந்தார்கள் என்றும்¸ வாதி தொடர்ந்து பாத்திய உரிமையில் இருந்து வருவதால் அந்த தாவா சொத்து வாதிகளுக்கு பாத்தியப்பட்டது என்றும்¸ தாவா சொத்திற்கு பிரதிவாதி அன்னியர் என்றும்¸ எந்தவித சம்மந்தமும் இல்லை என்றும்¸ 04.09.2009-ம் தேதி பிரதிவாதி சில பொய்யான ஆவணங்களை வைத்துக்கொண்டு வாதியின் அனுபவத்தில் உள்ள தாவா சொத்தை அபகரிக்க முயற்சி செய்தார்கள். ஆனால் அது வாதியால் தடுக்கப்பட்டது என்றும்¸ பிரதிவாதி சட்டத்திற்கு புறம்பாக வாதியை தாவா சொத்தில் இருந்து வெளியேற்ற வேண்டுமென்று முயற்சி செய்து வருகிறார் என்றும்¸ இவ்வாறான சூழ்நிலையில் வாதி நீதிமன்றத்தை நாடி பிரதிவாதி மற்றும் அவர் வகையாட்கள் வாதியின் அமைதியான அனுபவத்தில் அத்துமீறி நுழைந்து இடைஞ்சல் செய்யக்கூடாது என நிரந்தர உறுத்துக்கட்டளை பரிகாரம் கோரி வாதியால் இந்த வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

பிரதிவாதி தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட எதிருரையின் சுருக்கம்:
வாதி தாக்கல் செய்திருக்கும் வழக்கு நிலைக்கத்தக்கதல்ல என்றும்¸ பிராதில் சொல்லியிருக்கும் சங்கதிகள் பொய்யென்றும்¸ வாதி கோரியிருக்கும் பரிகாரம் அவருக்கு கிடைக்கத்தக்கதல்ல. பழைய சர்வே எண் 25/15 8B-2-ல் விஸ்தீரணம் 0.29 ஏக்கர்ஸ் நிலமும்¸ பழைய சர்வே எண் 25/15 9A-1B-ல் விஸ்தீரணம் 0.65 ஏக்கர்ஸ் நிலமும் மற்றும் பழைய சர்வே எண் 25/15 9B-1-ல் விஸ்தீரணம் 0.11 ஏக்கர்ஸ் நிலமும் மொத்தம் விஸ்தீரணம் 1.05 ஏக்கர் நிலம் மட்டும் தான் மதனகோபால் என்பவருக்கு பாகமாக கிடைத்த சொத்து என்பது உண்மை என்றும்¸ ஆனால் ஆனால் பழைய சர்வே எண் 25/15 9B2-ல் 0.39 ஏக்கர் நிலமும் பழைய சர்வே எண் 25/15 9A2-ல் 0.06 ஏக்கர் நிலமும் ஆக மொத்தம் 45 செண்ட் தாவா சொத்தானது பிரதிவாதியின் பாட்டனார் ராமசந்திர நாயுடுகுமார் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் கிரையம் பெற்ற சொத்தாகும். பிரதிவாதியின் பாட்டனார் கிரையம் பெற்ற சொத்தை தன் மகள் வழிப்பேத்தியான இந்த பிரதிவாதிக்கு ராதாகிருஷ்ணன் நாயுடு ஏற்படுத்தி இருக்கும் வெங்கட்ராமனா டிரஸ்டிட்டின் அரங்காவலரான பிரதிவாதிக்கு சொத்தை பாத்தியப்படுத்தியிருக்கிறார் என்பது தான் உண்மை என்றும்¸ வேறு எவருக்கும் பாத்தியம் கிடையாது என்றும்¸ வாதி மேற்படி ராமகிருஷ்ணநாயுடு கிரையம் பெற்ற சொத்தை நன்கொடையாக கொடுத்தார் என்று கூறுவது பொய்யென்றும்¸ சர்வே எண்கள் 25/15 9A2-ல் 0.06, 25/15 9B2-ல் 0.39 ஏக்கர் எண்களைப் பொறுத்து ராதாகிருஷ்ணன் என்பருக்கு பாத்தியமான சொத்தை வருவாய் துறையினர் மூலம் ஆவணங்களை திருத்தம் செய்து அவர்களுக்கு தெரியாமல் மோசடியாக ஆவணங்கள் தயார் செய்துள்ளார் என்றும்¸ அதேபோல் மதனகோபால் செய்து கொடுத்த பாகப்பத்திரத்திலும்¸ ராதாகிருஷ்ணன் என்பவரிடமிருந்து மதனகோபால் நன்கொடை பெற்றதாக கூறும் சொத்தைப் பொறுத்து பாகப்பத்திரத்தில் குறிப்பிடவில்லை. ஏனென்றால் மதனகோபால் வருவாய் துறை அதிகாரிகளை பயன்படுத்தி பெயர் மாற்றம் செய்தது தெரிந்துவிடும் என்ற காரணத்தால் ராதாகிருஷ்ணன் சொத்தை வாதியின் தந்தை எழுதிக்கொடுத்த பாகபத்திரத்தில் குறிப்பிடவில்லை என்றும்¸ மேலும் வாதியானவர் ராதாகிருஷ்ணன் நாயுடு அவர்களின் சென்னை¸ நாகபட்டினம் ஆகிய இடங்களில் உள்ள சொத்துக்களை மோசடி செய்திருப்பதாக இந்த பிரதிவாதிக்கு தெரிந்து ஏற்கனவே நாகபட்டிணம் காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுத்திருப்பதாகவும் அவற்றை மறைத்து வாதி இத்தாவாவை தாக்கல் செய்துள்ளார் என்றும்¸ லலிதா மதனகோபால் கொடுத்துள்ள மொத்த தாவா சொத்தான 1.50 ஏக்கர் நிலத்தை பாகப்பத்திரத்தைக்கொண்டு ராதாகிருஷ்ணன் நாயுடுக்கு பாத்தியப்பட்ட 45 செண்ட் நிலத்தை மோசடியாக காட்டி வாதிக்கு பாகம் கொடுத்துள்ளார். மதனகோபால் நாயுடுக்கும்¸ ராமசந்தர நாயுடுக்கும் 25.03.1960-ல் ஏற்பட்ட பாகபத்திரத்தின்படி மதனகோபாலுக்கு கொடைக்கானல் பழைய சர்வே எண் 25/15 8B-2-ல் விஸ்தீரணம் 0.29 ஏக்கர்ஸ் பழைய சர்வே எண் 25/15 9A-1B-ல் விஸ்தீரணம் 0.65 ஏக்கர்ஸ் பழைய சர்வே எண் 25/15 9-B1-ல் விஸ்தீரணம் 0.11 ஏக்கர் ஆக மொத்தம் 1.05 ஏக்கர் மட்டும்தான் பாகப்பத்தரத்திற்கு கட்டுப்பட்டது என்பது உண்மை என்றும்¸ ஆனால் ராதாகிருஷ்ணனுக்கு பாத்தியப்பட்ட 45 செண்ட் வாதிக்கு பாத்தியப்பட்டது என்று கூறுவது சட்டப்படி தவறானது. வாதியின் தகப்பனார் வருவாய்துறை அதிகாரிகளை பயன்படுத்தி வருவாய்துறை ஆவணங்களை ராதாகிருஷ்ணன் என்று இருந்ததை மறைத்து தன் பெயருக்கு திருத்தம் செய்து மோசடியாக பெற்ற வருவாய்துறை ஆவணத்தைக்கொண்டு லலிதா மதனகோபால் மற்றும் வாதிக்கும் சேர்ந்து என்பருக்கு வட்டாட்சியர் கூட்டுபட்டா கொடுத்துள்ளார். கூட்டுபட்டா மூலம் வாதியும்¸ அவரது தாயாரும் 1 ஏக்கர் 50 செண்ட் நிலத்தை அனுபவம் செய்தார்கள் என்று சொல்லியிருப்பது முற்றிலும் பொய்யென்றும்¸ வாதியின் தாயார் பிரிவினை செய்யப்படாத சொத்துக்களை கொடுத்திருக்கும் விடுதலைப்பத்திரத்தில் மட்டுமே ராதாகிருஷ்ணன் என்பவருக்கு பாத்தியப்பட்ட சொத்தை காட்டி 28.04.2009-ல் கொடைக்கானல் சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தில் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் என்றும்¸ ராதாகிருஷ்ணனுக்கு பாத்தியப்பட்ட 45 செண்ட் நிலத்தில் தான் பிரதிவாதி அனுபவம் செய்கிறார் என்றும்¸ மதனகோபாலுக்கு பாத்தியப்பட்ட 1 ஏக்கர் 05 செண்ட் நிலத்தை பிரதிவாதி இடைஞ்சல் செய்யவில்லை என்றும்¸ வாதி சொல்லியிருக்கும் வியாஜ்ஜியமூலம் தவறானது என்றும்¸ தாவா சொத்து முழவதும் வாதிக்கு பாத்தியப்பட்டது என்று பிராதில் சொல்லிவிட்டு வாதி விளம்புகை பரிகாரம் கேட்காமல் நிரந்தர உறுத்துக்கட்டளை கேட்டு இருப்பது சட்டபடி தவறானது என்றும்¸ முத்திரைத்தாள் கட்டணம் சரியல்ல என்றும்¸ மதனகோபால் நாயுடுக்கு பாத்தியப்பட்ட சொத்தையும்¸ ராதாகிருஷ்ணன் நாயுடுக்கு பாத்தியப்பட்ட சொத்தையும் சேர்த்து காட்டியிருப்பது தவறானது. எனவே வாதியின் பிராதை செலவுத்தொகையுடன் தள்ளுபடி செய்யவேண்டுமென்று எதிருரை தாக்கல்
செய்துள்ளார்.

வாதியின் தாவா மற்றும் பிரதிவாதியின் எதிர்வழக்குரைகளை பரிசீலனை செய்து இந்நீதிமன்றம் 17.12.2014-ன் கீழ்கண்ட வழக்கெழு வினாக்கள் வனையப்பட்டது.
1. வாதி பிராதில் கோரியுள்ள நிரந்தர உறுத்துக்கட்டளை பரிகாரம் வாதிக்கு கிடைக்கத்தக்கதா?
2. தாவா சொத்தில் பிரதிவாதியின் பாட்டனார் கிரையம் பெற்ற சொத்தான 45 செண்ட் நிலத்தை அவர் யாருக்கும் நன்கொடையாக கொடுக்கவில்லை என பிரதிவாதி கூறும் கூற்று ஏற்புடையதா?
3. தாவா சொத்தில் வாதி விளம்புகை பரிகாரம் கோராமல் உறுத்துக்கட்டளைப் பரிகாரம் மட்டும் கோரியுள்ளது தாவா சொத்து முழுவதும் வாதிக்கு பாத்தியப்படாது என பிரதிவாதி கூறும் கூற்று ஏற்புடையதா?
4. தரப்பினர்களுக்கு கிடைக்ககூடிய இதர பரிகாரங்கள் என்ன?

வாதி தரப்பு சாட்சி ராம்மோகன்¸ சான்றாவணங்கள் 1 முதல் 25 வரை குறியீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. பிரதிவாதி தரப்பு சாட்சி வாணி ஸ்ரீ சான்றாவணங்கள்¸ 1 முதல் 12 வரை குறியீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

வாதி தரப்பில் கற்றறிந்த வழக்கறிஞர் தனது எழுத்துமூல வாதத்தின்போது வாதியின் தகப்பனார் மற்றும் ராமச்சந்திரா நாயுடு அவர்கள் கிரையம் பெற்ற ஆவணம் வா.சா..1 ஆகவும்¸ ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் கிரையம் பெற்ற 0.45 செண்ட் நிலத்திற்கான கிரைய ஆவணம் வா.சா..2 ஆகவும்¸ பாகவிஸ்தி பத்திரம் வா.சா..3 ஆகவும்¸ வாதியும்¸ ராமச்சந்திர நாயுடு அவர்களும் ஏற்படுத்திக்கொண்ட பாகப்பத்திரம் மேற்படி பாகப்பத்திரத்தில் வாதியும்¸ ராமச்சந்திர நாயுடும் கூட்டாகச் சேர்ந்து கிரையம் பெற்ற சொத்துக்களை கிரையம் செய்து கொண்டார்கள். மதனகோபால் நாயுடு¸ ராமசந்திர நாயுடு ஆகியோர்களிடம் உள்ளது. வா.சா..2-ல் காட்டப்பட்ட 0.45 செண்ட் நிலத்தை பொறுத்து ராதாகிருஷ்ணன் நாயுடு அவர்கள் 1961-ம் ஆண்டே இந்த வாதியின் தகப்பனாரான மதனகோபால் நாயுடு அவர்களுக்கு கொடையாக கொடுத்து அவரின் வேண்டுகோளின் அடிப்படையில் 1961-ம் ஆண்டே மாற்றம் செய்யப்பட்ட சொத்தின் சுவாதீனம் அன்றே ஒப்படைக்கப்பட்டது. மேற்படி சுவாதீனத்தின் அடிப்படையில் 1961-ம் ஆண்டு முதல் வாதியின் தகப்பனார் சுவாதீனத்தில் அனுபவித்து வருகிறார். மேற்படி அனுபவித்து வருவதை காட்டுவதற்கு 1961-ம் வருடம் 1968¸ 1969 மற்றும் இதர வருடங்களுக்கான வருவாய் ஆவணங்களை இந்த வா.சா..A4 முதல் A7 வரையான ஆவணங்கள் நிரூபணம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

ராதா கிருஷ்ணன் கிரையம் பெற்ற சொத்தானது 1961-ம் வருடம் வாய்மொழிக்கொடை இந்த வாதியின் தகப்பனாருக்கு கொடுக்கப்பட்ட வருவாய் ஆவணங்கள் மாற்றம் செய்யப்பட்டு அனுபவத்தில் வைத்து அனுபவித்து வரும் நிலமாகும். 1961-ம் ஆண்டு வருவாய் ஆவணங்கள் மாற்றப்பட்டபோது மாறுதல்களை ஆட்சேபித்தோ¸ அல்லது எதிர்ப்பு தெரிவித்தோ மேற்படி ராதாகிருஷ்ணன் நாயுடு அவர்களோ¸ அவரின் இதர வாரிசுகளோ எவ்வித ஆட்சேபணையும் தற்போது வரை தெரிவிக்க வில்லை. இந்த வழக்கு தாக்கல் செய்த பின்புதான் வாதியே ராதாகிருஷ்ணன் வாரிசு என்று தன்னைக் காட்டிக்கொண்டு ஆட்சேபணை தெரிவித்துள்ளார். வாதியானவர் தாவா சொத்தை கடந்த 50 ஆண்டுகளாக 1/2 ஏக்கரே அனுபவம் செய்து வருகிறார். மேற்படி சொத்திற்காக செலுத்தப்பட்ட ரசீதுகள் வா.சா..14¸ 15¸ 16 என குறியீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. தாவா சொத்திற்கான பட்டாவானது முதலில் கிருஷ்ணம்மாள் என்பவருக்கு தவறுதலாக பட்டா ஏற்பட்டு அதை வாதி ஆட்சேபணை தெரிவித்தபோது அதை ஏற்றுக்கொண்டு தவறாக வழங்கப்பட்ட பட்டாவை ரத்து செய்து வாதி மற்றும் அவரது தயாருக்கு கூட்டாக பட்டா வழங்க உத்தரவு செய்யப்பட்டது. மேற்படி வா.சா..9 ஆக குறியீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன்படி 1.05 ஏக்கர் நிலமும் 0.45 ஏக்கர் நிலமும் ஆகமொத்தம் 1 1/2 ஏக்கர் நிலமும் மனுதாரரின் தந்தை மதனகோபால் நாயுடு என்பவருக்கு பாத்தியப்பட்டதாகும்.

மேற்படி பொதுவான அடிப்படையில் பட்டா எண் 206 கண்டு 0.66.0 ஹெக்டர் நிலத்தில் முழு வருடத்திய மனுதாரர் அனுபவத்திலேயே கடந்த 30 வருடங்களாக இருந்து வருகிறது என்பது தெரிய வருகிறது. மேற்படி 206-ல் கண்ட சொத்து முத்துகிருஷ்ணன் நாயுடு மகன் மதனகோபால் என்பவருக்கு பாத்தியப்பட்டது என்று எந்தவித சந்தேகத்திற்கு இடம் இல்லை என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். வட்டாட்சியர் அவர்கள் உத்தரவு வெளியான 1975-ம் ஆண்டு வாதி மற்றும் அவர் தகப்பனார் 1 1/2 ஏக்கர் நிலத்தினை அனுபவித்து வருகிறேன். தற்போது வரை ஏறக்குரைய 50 ஆண்டு காலம் குடியிருந்து வருவது தெளிவாக தெரிவதன் மூலம் வட்டாட்சியர் வழங்கிய உத்தரவில் சொத்தின் உரிமை பாத்தியமும் புல அனுபவமும் உள்ளது. லேட்.மதனகோபால் நாயுடு மனைவி லதாமதனகோபால் நாயுடு மகன் ராம் மோகன் ஆகியோர்கள் தாக்கல் செய்ய குறிப்பிட்டுள்ளார். அதன் அடிப்படையில் தாவா சொத்தானது மொத்தம் இவ்வாதியின் அனுபவத்தில் இருந்து வருவது தெளிவாகிறது. இதை ஒப்புக்கொள்ளும் விதமாக பிரதிவாதியானவர் தரப்பில் குறுக்கு விசாரணை செய்தபோது வாதியானவர் தாவா சொத்தை ஆக்கிரமிப்பு செய்து இருக்கிறார்கள். அந்த விவரத்தை 2009-ம் வருடம் கண்டு பிடித்தோம் என ஒப்புக்கொண்டுள்ளார். எனவே தாவா சொத்தானது வாதியின் உடைமையில் இருந்தது என தெளிவாகிறது.


மேலும் ராதாகிருஷ்ணன் நாயுடு நாயுடு 1969-ம் வருடம் தனது பிற சொத்துக்களை உயில் சாசனம் மூலம் எழுதி வைத்தவர் அதை நிறைவேற்றுவோராக இந்த இந்த மதனகோபால் நாயுடு அவர்களை நிறைவோற்றுவோராக நியமித்துள்ளார். ராதாகிஷ்ணன் நாயுடு அவர்களை ஏமாற்றி வருவாய்த்துறை ஆவணங்களில் 1961-ம் ஆண்டு மாற்றம் செய்திருந்ததால் 1969-ம் வருடம் எழுதி வைத்த உயில் சாசனத்தில் எவ்வாறு வாதியின் தகப்பனாரை நிறைவேற்றுவோராக நியமித்திருப்பார். எனவே பிரதிவாதியின் கூற்றானது உண்மைக்கு புறம்பான குற்றமாகும். பிரதிவாதி தனது எதிர் வழக்குரையில் இவ்வாதி தகப்பனார் ராதாகிருஷ்ணன் நாயுடுக்கு சொந்தமான சென்னை மற்றும் நாகபட்டினத்தில் உள்ள சொத்துக்களை மோசடி செய்து ஏமாற்றி விட்டதாக நாகபட்டினத்தில் உள்ள காவல் நிலையத்தில் புகார் செய்யப்பட்டுள்ளது என்றும் கூறும் வாதியானவர் அதற்கான ஆவணங்கள் எதையும் இந்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யவில்லை. அப்போது கூட கொடைக்கானல் சொத்து சம்மந்தமாக மோசடி செய்யப்பட்டதாக இந்த பிரதிவாதி எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்லை. ராதாகிருஷ்ணன் நாயுடு வாய்மொழியாக கொடுத்த நன்கொடையானது சட்டப்படி செல்லத்தக்கதல்ல. இப்பிரதிவாதியின் கூற்றாக ராதாகிருஷ்ணன் நாயுடு அவர்கள் ஒப்புக்கொண்டு கொடுக்கப்பட்ட வாய்மொழி நன்கொடை சட்டப்படி செல்லாது என்று பிரதிவாதியின் கூற்றாக இருந்தாலும் இந்த வாதியின் அனுபவமானது சுமார் 50 ஆண்டுகளுக்கு மேலானது என்பதால் இந்த வழக்கின் வாதியானவர் எதிரிடை அனுபவம் (Adverse possession) உள்ளவராகவே கருதப்படுகிறது. சட்டத்தின் பார்வையில் ஒருவர் 12 வருட காலங்களுக்கு மேலாக தொடர்ந்து அனுபவம் கொண்டிருக்கும் அவர் எதிரிடை அனுபவ பாத்தியதை உடையவராக கருதப்பட்டு அவரே சொத்தின் உரிமைதாரராகிறார். இவ்வழக்கின் வாதியானவர் தாவா சொத்தின் அனுபவ பாத்தியதை உரிமை பெற்றவர் ஆவார். மேற்படி வாதத்திற்கு ஆதரவாக மாண்புமிகு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் வழங்கிய முன் தீர்ப்பு S.A.No.1106/ & 1107/1999-ல் திருமதி.ராணியாசி ஏள. முகமது யாசின் & Officers என்ற வழக்கை சுட்டிக்காட்டி வாதிட்டார். மேலும் எதிரிடை பாத்தியம் உள்ளபோது ஆவணங்கள் எதுவும் இல்லாத நிலையிலோ¸ ஆவணங்கள் பாத்தியபடாத நிலையிலோ இருந்தாலும் எதிரிடை பாத்தியதை நிரூபிக்கும் பட்சத்தில் மற்ற ஆவணங்கள் Collateral purpose-க்கு என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் உச்ச நீதிமன்றம் வழி காட்டிய வழக்கின் Bondar singh and other - Vs - Nihal singh and officers என்ற வழக்கில் சுட்டிகாட்டி வாதிட்டார். மேலும் தனது வாதத்திற்கு ஆதரவாக தாவா சொத்தானது 50 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அனுபவம் செய்து வருவது ஆவணங்கள் மூலமாக தெளிவாக தெரிய வருவதால் தன்னுடைய அனுபவத்தில் தாவா சொத்து உள்ளதை ஆட்சேபித்து இந்த வாதியானவர் இவ்வழக்கை தாக்கல் செய்யும் வரை எந்த ஆட்சேபணையும் தெரிவிக்கவில்லை. பிரதிவாதிகள் தரப்பில் 1 முதல் 12 வரையான ஆவணங்கள் குறியீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. பிரதிவாதி தாவா சொத்தை பொறுத்து எந்தவித முகாந்திரமும் இல்லை என்பதை ஏற்கும் விதமாக பிரதிவாதிகள் தாக்கல் செய்துள்ள பி.வா.சா..4 ஐ தவிர மற்ற ஆவணங்கள் இந்த வழக்கிற்கு பின்பு தயார் செய்யப்பட்ட ஆவணங்கள் ஆகும். இறந்துபோன ராதாகிருஷ்ணன் நாயுடு அவர்களுக்கு அம்மணியம்மாள்¸ ராமதுரை(இறப்பு) சூரியகுமாரி¸ சாந்தகுமாரி ஆகிய 4 வாரிசுகள் உள்ளனர். இந்த பிரதிவாதியானவர் திருமதி. சாந்தகுமாரி என்பவரின் வாரிசுகளில் ஒருவர் ஆவார். மேலும் பிரதிவாதி தனது குறுக்கு விசாரணையின்போது தனக்கு 2 சகோதரர்கள் உள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார். அதேபோல் எனது பெரியம்மாவுக்கு வாரிசுகள் இருக்கிறதா¸ இல்லையா என்பது பற்றி தனக்கு தெரியாது என்றும்¸ மற்ற வாரிசுகள் தாவா சொத்து குறித்து எந்தவித உரிமையும் கொடுக்காத நிலையல் இந்த பிரதிவாதி மட்டும் எந்தவித முகாந்திரமும் தாவா சொத்தின் பேரில் இல்லாமல் ராதாகிருஷ்ணன் நாயுடு அவர்களின் சொத்தை உரிமை கோருவதற்கு எந்தவித அறுகதையற்றவர்கள் என வாதிட்டார். மேலும் ராதாகிருஷ்ணன் உயிருடன் இருந்த காலத்தில் அவர் நடத்தி வந்த வெங்கட் ரமணா டிரஸ்டின் அறங்காவலராக பிரதிவாதியை நியமித்துள்ளார் என்பதற்கு இந்த நீதிமன்றத்தின் முன் எந்தவித ஆவணங்களும் தாக்கல் செய்யவில்லை. மேலும் அவரே ஒப்புக்கொண்டாலும் சொத்து டிரஸ்ட் அமைப்பிற்கு சொந்தமானதே தவிர இந்த பிரதிவாதியின் தனிப்பட்ட சொத்தாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என வாதிட்டார். எனவே பிரதிவாதியானவர் தாவா சொத்தில் 45 செண்ட் நிலத்தை கோருவதற்கு எந்தவித அறுகதையற்றவர் என்றும்¸ மேலும் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் மதுரை கிளையில் பிரதிவாதியானவர் சென்னை நீதிப்பேராணை மனு WP. No.1/2010 என்ற மனுவில் வாதிகளுக்கு பட்டா வழங்கப்பட்டது. இயற்கை நீதிக்கு மாறானது. நீதிப்பேராணை கொடுக்கப்பட்ட திடீர் பட்டா வழக்கில் உயர் நீதிமன்றம் மேற்படி மனுவினை பரிசீலனை செய்து மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் பட்டாவின்மேல் விசாரணை செய்து சட்டப்படியான முடிவை எடுக்க தளர்த்தப்பட்டதின் பேரில் பிரதிவாதியின் பேரில் பட்டா வழங்கப்பட்ட நிலபட்டாவான இவ்வழக்கின் இறுதி தீர்ப்பை பொறுத்தே அமையும் என்பதால் மேற்படி பட்டா செல்லத்தக்கதல்ல என வாதிட்டார். எனவே தாவா சொத்திற்கும்¸ பிரதிவாதிக்கும் எவ்வித பாத்தியதையும் கிடையாது. தாவா சொத்தை அபகரிக்க வேண்டுமென்ற பிரதிவாதியின் செய்கையால் அமைந்துள்ளது என வாதி தரப்பில் தீர்ப்பு செய்ய வேண்டுமாய் பரிகாரம் கோரி முடித்தார்.

பிரதிவாதி தரப்பில் கற்றறிந்த வழக்கறிஞர் தனது வாதத்தின்போது சர்வே எண் 25/159b-2-ல் 0.39 ஏக்கர் நிலமும் பழைய சர்வே எண் 25/15 9A2-ல் 0.06 ஏக்கர் நிலமும் ஆகமொத்தம் 40 செண்ட் நிலமானது இப்பிரதிவாதியான வாணி ஸ்ரீ பாட்டனாரான ராமசந்திர நாயுடு மகன் ராதாகிருஷ்ணன் நாயுடு அவர்கள் கிரையம் பெற்ற சொத்தாகும். மேற்படி ராமசந்திர நாயுடு வாணி ஸ்ரீ என்பவரின் பாட்டனார் ஆவார். பாட்டனார் கிரையம் பெற்ற சொத்தை தன் மகள் வழி பேத்தியான தாவாவின் பிரதிவாதிக்கு மேற்படி ராதாகிருஷ்ணன் நாயுடு ஏற்படுத்தி இருக்கும் வெங்கட்ரமணா டிரஸ்டின் அறங்காவலரான பிரதிவாதிக்கு சொத்தை பாத்தியபடுத்தி இருக்கிறார் என்பது உண்மை என்றும் மேற்படி 45 செண்ட் நிலத்தை பொறுத்து ராதாகிருஷ்ணன் நாயுடு நன்கொடையாக கொடுத்தார் என்பது பொய்யான சங்கதியாகும். அதற்கு எந்தவித ஆதரவும் வழக்கில் தாக்கல் செய்யப்படவில்லை. மேற்படி தாவா சொத்திற்கு ஆவணங்கள் மாற்றப்படவில்லை என்று சொல்லும்போது ஆவணங்களை மாற்றம் செய்வது குறித்து ராதாகிருஷ்ணன் நாயுடுக்கோ அல்லது அவரது வாரிசுகளுக்கோ எவ்வித அறிவிப்பும் சார்வு செய்து முறையாக ஆவணங்கள் முறையாக மாற்றப்படாமல் மோசடியாக வருவாய்துறையுடன் இணைந்து வாதியால் பெறப்பட்ட ஆவணங்கள் வாதியால் தாக்கல் செய்யப்பட்ட ஆவணங்களாகும். இவ்வாறான சூழ்நிலையில் எந்தவித பாத்தியமும் இல்லாத வாதியானவர் அவர்களுக்கும் அவரது தயார் பெயரிலும் வருவாய் ஆவணங்களும் ஏற்படுத்திக்கொண்டு திடீர் என்று ராதாகிருஷ்ணன் என்பவருக்கு பாத்தியப்பட்டு கொடைக்கானல் சொத்தில் 45 செண்ட் நிலத்தை வாதியானவரின் தயார் லலிதாமதனகோபால் மோசடியாக காட்டி பாகம் கொடுத்துள்ளார். மேற்படி விவரங்கள் வாதியின் தஸ்தாவேசுகளை பார்த்ததிலே புலப்படுகின்றது. வாதியின் தாவாவானது பொய்யானது நிலைக்கத்தக்கதல்ல ஏமாற்றும் எண்ணத்துடன் செய்யப்பட்ட ஒரு ஆவணமே. எனவே வாதியின் தாவா நிலைக்கத்தக்கதல்ல.

வாதியின் தாவா சொத்தில் வாதிக்கு பாத்தியப்பட்ட பழைய சர்வே எண் 25/15 8B-2-ல் விஸ்தீரணம் 0.29 ஏக்கர்ஸ் பழைய சர்வே எண் 25/15 9A-1B-ல் விஸ்தீரணம் 0.65 ஏக்கர்ஸ் பழைய சர்வே எண் 25/15 9-B1-ல் விஸ்தீரணம் 0.11 ஏக்கர்ஸ் ஆகமொத்தம் 1.05 ஏக்கர் நிலம் மட்டும் தான் முத்துகிருஷ்ணன் நாயுடு குமாரர் மதனகோபால் அவர்கள் அதன் வழியாக அனுபவித்து வருவதை பிரதிவாதி எக்காலத்திலும் இடைஞ்சல் செய்யவில்லை. மேற்படி தாவா சொத்தானது உண்மையில் வாதிக்கு பாத்தியப்பட்ட சொத்தாகும். வாதிக்கு பாத்தியப்பட்ட சொத்தில் பிரதிவாதிகள் ஒருபோதும் தலையீடு செய்தது இல்லை என்பதை கருத்தில் கொண்டு பொய் தாக்கல் செய்யப்பட்ட தாவாவை செலவுத்தொகையுடன் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டுமாய் வாதிட்டு முடித்தார்.

இருதரப்பு வாதமும் சாட்சிய சான்றாவணங்கள் பரிசீலனை செய்யப்பட்டது. முன்னிருத்தப்பட்ட முன்தீர்ப்புகள் பரிசீலிக்கப்பட்டது. எழுவினாக்களுக்கு தீர்வு காணப்பட்டது.

எழுவினா 1 மற்றும் 2-க்குரிய தீர்வு :
தாவா சர்வே எண் 25/15 9B2ல் 0.39 ஏக்கர்¸ 25/15 9A2-ல் 0.06 ஏக்கர் ஆகமொத்தம் 45 செண்ட் நிலத்தை வாதியின் தந்தைக்கு கொடையாக கொடுக்கப்பட்டதா? இல்லையா? வாதியானவர் மேற்படி சொத்திற்கு நிரந்தர உறுத்துக் கட்டளைப் பரிகாரம் பெற தகுதியுடையவரா என்பதைப் பார்க்கும்போது¸ இவ்வழக்கின் வாதியானவர் சர்வே எண் 25/15 8B2-ல் 0.29 ஏக்கர்நிலமும்¸ பழைய சர்வே எண் 25/15 9A1B-ல் 0.65 ஏக்கர் நிலமும் பழைய சர்வே எண் 9B1 0.11-ல் ஏக்கர் நிலமும் ஆகமொத்தம் 1.05 ஏக்கர் நிலம் மட்டும் முத்துகிருஷ்ணன் நாயுடு மகன் மதனகோபால் நாயுடு பாகம் கொடுத்த சொத்தைப் பொறுத்து இருதரப்பிற்கும் வாதி மற்றும் பிரதிவாதிக்கும் இடையே எந்தவொரு வேறுபாடும் கிடையாது. மேற்படி தாவா சொத்தில் ஒரு பகுதியான 1.05 ஏக்கரைப் பொறுத்த வரை பிரதிவாதிகள் எவ்வித இடையூறும் செய்யவில்லை என வெளிப்படையாக தெளிவுபடுத்தியுள்ளார். மேற்படி சொத்தை நாங்கள் பெறவேண்டுமென்ற எண்ணம் இல்லை என்று பிரதிவாதி தரப்பில் வெளிப்படையாக கூறப்பட்டது.

வாதி தரப்பில் கற்றறிந்த வழக்கறிஞர் வாதிடும்போது பழைய சர்வே எண் 25/15 9-B2-ல் 0.39 ஏக்கர் உடனிணைந்த பழைய சர்வே எண் 25/15 9A-2-ல் 0.06 ஏக்கர் ஆகமொத்தம் 45 செண்ட் நிலமானது வாதியின் கூற்றுப்படி இந்த வாதியின் தகப்பனாராகிய மதனகோபால் நாயுடு என்பவருக்கு ராதாகிருஷ்ணன் நாயுடு என்பவரால் வாய்மொழிக்கொடையாக கொடுக்கப்பட்டு அதன் அனுபவத்தையும் அன்றே கொடுத்துவிட்டதாக வாதி தரப்பில் சாட்சிய சான்றாவணங்கள் அமைந்துள்ளது என வாதிட்டார் ஆனால் பிரதிவாதியானவர் மேற்படி தாவா சொத்தில் 45 செண்ட் நிலமானது எக்காலத்திலும் ராதாகிருஷ்ணன் நாயுடு இவ்வழக்கின் வாதியின் தந்தையாகிய மதனகோபால் நாயுடுக்கு கொடையாக கொடுக்கப்படவில்லை 25/15 9-B2-ல் 0.39 ஏக்கர்¸ 25/15 9A-2-ல் 0.06 ஏக்கர் ஆக மொத்தம் 45 செண்ட் என எதிர்வாதம் செய்யப்பட்டது. இருதரப்பில் முன்வைக்கப்பட்ட மேற்கண்ட வாதங்களின் அடிப்படையில் பழைய சர்வே எண் 25/15 9-B2-ல் 0.39 ஏக்கர் நிலமும்¸ பழைய சர்வே எண் 25/15 9A-2-ல் 0.06 ஏக்கர் நிலமும் ஆகமொத்தம் 45 செண்ட் நிலமானது வாதியின் தந்தையாகிய மதனகோபாலுக்கு ராதாகிருஷ்ணன் நாயுடு என்பவரால் நன்கொடையாக கொடுக்கப்பட்டது என கூறும் கூற்றின் அடிப்படையில் வாய்மொழி நன்கொடையானது ஏற்படையதா என்பதை பார்க்கும்போது¸ நமது மேதகு உச்ச நீதிமன்றம் 25.03.2008-ல் வழங்கிய தீர்ப்புரையில்
'Anathula Sudhakar Vs P.Buchi Reddy (Dead) By Lrs & Ors."
என்ற வழக்கில் வழங்கிய தீர்ப்புரையில் 8-வது பத்தியில் கீழ்கண்டவாறு வாசிக்க முடிகிறது.
'There was a Oral gift of the backyard portion (No.13/776) by way of 'pasupu kumkumam' by Damodar Rao in favour of his sister Rukminibai in the year 1961. As a gift of an immovable property in favour of a daughter or sister by way of 'pasupu kumkuman' could be oral, the absence of any registered document did not invalidate the gift"

மேற்படி வழிகாட்டுகளின்படி பதிவு செய்யப்படாத கொடையாவணம் செல்லத்தக்கதல்ல என்ற நிலையில் வாய்மொழி கொடை கொடுக்கப்பட்டது என்ற வாதியின் கூற்று ஏற்புடையதல்ல. மேலும் பதிவு பெற்ற கொடையாவணமாக இருந்தால் கூட மூன்று நிபந்தனைகள் முற்று பெற வேண்டும் அதாவது 1) கொடை அளிக்கப்பட்டு இருக்க வேண்டும் அந்த 2) கொடை வேறொருவர் ஏற்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். கொடுக்கப்பட்ட கொடை ஏற்கப்பட்ட நிலையில் கொடை கொடுக்கப்பட்ட 3) சொத்தின் அனுபவத்தை கொடை பெறுபவருக்கு கொடையாளி அளிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். இக்கூறுகளைக்கொண்டு மேற்படி 45 செண்ட் நிலமானது ராதாகிருஷ்ணன் நாயுடுவால் மதனகோபால் நாயுடுக்கு கொடையாக வழங்கப்பட்டது என்பதை வாதி தரப்பில் நிரூபணம் செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஆனால் வாதி தரப்பானது ராதாகிருஷ்ணன் நாயுடு வாதியின் தந்தையாகிய மதனகோபால் நாயுடுக்கு வாய்மொழியாக தானமாக கொடுக்கப்பட்ட சொத்து என்று சொல்லும் வாதி தரப்பு¸ மேற்படி கொடையைப் பொறுத்து நிரூபணம் செய்வதற்காக எந்தவித சாட்சிய சான்றாவணங்களை முன் நிறுத்தப்படவில்லை. எனவே வாதி தரப்பில் வாய்மொழியாக ராதாகிருஷ்ணன் நாயுடுவால் வாதியின் தந்தை மதனகோபால் என்பவருக்கு கொடையாக அளிக்கப்பட்ட சொத்துதான் 0.45 செண்ட் நிலம் என்பதை நிரூபணம் செய்ய தவறியுள்ளனர். மேற்படி கொடையானது பதிவு செய்யப்படாததால் மேற்படி மேற்படி கொடையானது சொத்து மாற்று சட்டத்தின் அடிப்படையில் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என இந்நீதிமன்றம் தீர்வு காண்கிறது. வாதி தரப்பில் கொடை வழங்கப்பட்ட சொத்து தாவா சொத்தின் ஒரு பகுதியான 0.45 செண்ட் நிலம் வாதியின் தந்தையால் கொடை பெறப்பட்டது என்பதை நிரூபணம் செய்யப்படாத நிலையில் வாதி தரப்பில் மேற்படி தாவா சொத்தில் ஒரு பகுதியான 0.45 செண்ட் நிலத்தை பொறுத்து நீடணுபோக உரிமை கோரப்பட்டது. மேற்படி நீடணுபோக உரிமைக்கு வாதி தரப்பில் தாவா சொத்தானது வாதியால் 1969-ல் கொடையாக பெறப்பட்ட காலத்தில் இருந்து 50 ஆண்டுகாலம் மேற்படி தாவா சொத்தில் சுவாதீனம் இருந்து வருவதாக வாதி தரப்பில் சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஆனால் வாதி தரப்பில் தாக்கல் செய்துள்ள ஆவணங்களை பரிசீலனை செய்தபோது¸ தாவா சொத்து பழைய சர்வே எண் 25/15 9-B2-ல் 0.39 ஏக்கர் நிலமும்¸ பழைய சர்வே எண் 25/15 9A-2-ல் 0.06 ஏக்கர் நிலமும் ஆகமொத்தம் 45 செண்ட் நிலத்திற்கும் தனிப்பட்ட முறையில் மேற்படி தாவா சொத்து தனது உடைமையில் இருந்ததாக காட்டுவதற்கு வாதி தரப்பில் வாதியின் பாட்டியான அம்மினியம்மாள் வாதியின் பெரியம்மாள் சூரியகுமாரிக்கு கொடுத்த விடுதலைப்பத்திரம் பி.வா.சா..4 ஆகவும்¸ வாதியின் தாயார் சாந்தகுமாரி வாதிக்கு கொடுத்த பவர் பத்திரம் பி.வா.சா..5 ஆகவும்¸ தாவா சொத்து சம்மந்தமாக வாதிக்கு ஆர்.டி.ஓ வழங்கிய உத்தரவு பி.வா.சா..6¸ வாதியின் தந்தை பெயரில் உள்ள பாட்டா புக் வா.சா..8 ஆகவும்¸ வாதி மற்றும் அவருயை தயார் பெயரிலுள்ள அடங்கள் பசலி எண் 1405 வா.சா..11 ஆகவும்¸ ஆகியவைகள் வாதி தரப்பு சான்றாவணங்களாக தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேற்படி வாதி தரப்பு சான்றாவணம் 8-ன் அடிப்படையில் 0.45 ஏக்கர் நிலமானது பட்டா எண் 217- ன்படி மதனகோபாலுக்கு பாத்தியப்பட்டதாக மேற்படி ஆவணம் தெளிவுபடுத்தப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் மேற்படி ஆவணமானது கொடைக்கானல் வட்டாட்சியரால் வழங்கப்பட்ட ஆவணம் அதன் அடிப்படையில் ராமசாமி நாயுடு கொடையாக கொடுக்கப்பட்டது என சொல்லப்பட்ட சொத்திற்கு பட்டா வழங்கப்பட்டது என்று வாதி தரப்பில் எந்தவித விளக்கமும் சொல்லப்படவில்லை. ஆவணப் பதிவுச்சட்டம் 2002-ன் அடிப்படையில் நீடணுபோக உரிமை உள்ள சொத்தின் பேரில் 10 ஆண்டுகள் நீடணுபோகம் முடிந்தவுடன் பாதிவாளரின் முன் மேற்படி சொத்தை பதிவு செய்யப்படல் வேண்டும்¸ அவ்வாறான பதிவின்போது சொத்தின் உரிமையாளருக்கும்¸ அவரது வாரிசுகளுக்கோ மேற்படி பதிவு குறித்து தகவல் தெரிவிக்கப்படவேண்டும். ஆனால் இவ்வழக்கில் அவ்வாறான நடைமுறைகள் பின்பற்றப்படவில்லை.

வாதி மற்றும் பிரதிவாதிகள் தாவா சொத்தில் ஒரு பகுதியான 0.45 செண்ட் நிலமானது ராமசாமி நாயுடுக்கு பாத்தியப்பட்ட சொத்து என்பதை ஒத்துக் கொள்ளப்பட்ட நிலையில் மேற்படி வாய்மொழி கொடையானது ஏற்புடையது அல்ல என இந்நீதிமன்றம் தீர்வு காண்கின்ற நிலையில் தாவா சொத்து ஒரு பகுதியான 0.45 செண்ட் நிலத்திற்கு நீதிமன்றத்தின் முன் தாக்கல் செய்திருக்கக்கூடிய ஆவணம் எதன் அடிப்படையில் எந்த மூல ஆவணத்தைக்கொண்டு இவ்வழக்கின் வாதியின் தந்தையாகிய மதனகோபால் நாயுடுக்கு பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது என்று வாதி தரப்பில் இந்நீதிமன்றத்தின் முன் தெளிவுபடுத்தப்படவில்லை. பிரதிவாதி தரப்பில் 0.45 ஏக்கர் நிலத்திற்கு வாதி தரப்பில் வருவாய்த்துறை விருப்ப அதிகாரத்தைக்கொண்டு வாதியின் தந்தை பெயருக்கும் பின் வாதி மற்றும் வாதியின் தயார் பெயருக்கும் பெயர் மாற்றம் செய்த போது இவ்வழக்கு சொத்தின் உண்மையான உரிமையாளரான ராமசாமி நாயுடுக்கோ அல்லது அவரது வாரிசுகளுக்கோ எந்வித தகவலும் தெரிவிக்காமலும் சொத்தின் உரிமையாளரை மறைத்து மேற்படி ஆவணங்கள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது என்ற பிரதிவாதியின் கூற்றில் உண்மை இருப்பதாகவே இந்நீதிமன்றம் கருதுகிறது. ஆனால் வாதியானவர் தாவா சொத்தில் 50 ஆண்டு காலம் தனது உடைமையில் இருந்து வருவதாக வாதம் செய்த நிலையில் வாதியை குறுக்கு விசாரணை செய்தபோது 'தாவா சொத்தில் பிரதிவாதிக்கு சொந்தமான வீடு 45 செண்ட் நிலத்தில் உள்ளது என்றால் சரியல்ல அது அத்துமீறி நுழைந்து கட்டப்பட்டதாகும்." என சாட்சியமளித்துள்ளார். இதுகுறித்து கொடைக்கானல் காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுத்ததாக சொல்லியுள்ளார்." ஆனால் காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுத்த ரசீதை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்படவில்லை. வாதியானவர் 45 செண்ட் நிலத்தில் பிரதிவாதி அத்துமீறி நுழைந்து சொந்தமாக வீடு கட்டி இருப்பதை
வாதியானவர் குறுக்கு விசாரணையின்போது ஒப்புக்கொண்டு இருக்கிறார். மேற்படி 0.45 செண்ட் நிலத்தில் பிரதிவாதியானவர் எப்போது வீடு கட்டினார் அதை தடுத்து நிறுத்துவதற்கு ஏன் அப்போது முயற்சியும் செய்யவில்லை என்பதற்கு வாதி தரப்பில் எந்தவித விளக்கமும் அளிக்கப்படவில்லை. மேற்படி வாதி கூறிய பதிலை பார்க்கும்போது பிரதிவாதி தாவா சொத்தின் ஒரு பகுதியான 45 செண்ட் நிலத்தில் வீடு கட்டி அனுபவித்து வருகிறார் என்பது தெளிவாகிறது. வாதியானவர் பிரதிவாதி எந்த ஆண்டு அத்துமீறி நுழைந்தார். மேற்படி பிரதிவாதிக்கு சொந்த வீடு 45 செண்ட் நிலத்தில் எந்த கட்டத்தில் கட்டி முடிக்கப்பட்டது என்பது குறித்து வாதி தரப்பில் எந்தவித விளக்கமும் அளிக்கப்படவில்லை. வாதியானவர் தான் 50 ஆண்டு காலம் 0.45 செண்ட் அனுபவித்து வருகிறேன் என்ற நீடனுபோக உரிமை கோரியிருக்கும் நிலையில் அதே வாதியானவர் தாவா சொத்தில் பிரதிவாதி அத்துமீறி நுழைந்து கட்டிடம் கட்டியுள்ளார் என்ற சாட்சியத்தை பார்க்கும்போது தாவா சொத்தில் ஒரு பகுதியான 0.45 செண்ட் நிலத்தில் பிரதிவாதி தனது உடைமையில் வைத்துள்ளார். என்பது வாதியின் சாட்சியத்தின் மூலம் அறிய முடிகிறது. ஒரு நீடனுபோக உரிமை கோரபடுமானால் என்ன கோட்பாடுகள் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பது குறித்து நமது மேதகு உச்ச நீதிமன்றம்
"Chatti konati Rao & Ors. Vs. Palle venkata subba Rao"
என்ற வழக்கில் கீழ் கண்டவாறு வழிகாட்டியுள்ளார்.
"It is well - reganised proposition in law that mere possession however long does not necessarily mean that it is adverse to the true owner. Adverse possession really means the hostile possession which is expressly or impliedly in denial of title of the true owner and in order to constitute adverse possession the possession proved must be adequate in continuity, in publicity and in extent so as to show that it is adverse to the true owner. The classical requirements of acquistion of title by adverse possession are that such possession in denial of the true owner's title must be peaceful, open and continuous. The possession must be open and hostile enough to be capable of being known by the parties interested in the property, though it is not necessary that there should be evidence of the adverse possessor actually informing the real owner of the former's hostile action"

"In the eye of the law, an owner would be deemed to be in possession of a property so long as there is no intrusion. Non-use of the property by the owner even for a long time won't affect his tile. But the position will be altered when another person takes possession of the property and asserts a right over it. Adverse possession is a hostile possession by clearly asserting hostile in denial of the title of he true owner. It is a well-settled principle that a party claiming adverse possession must prove that his possession is "nec vi, nec claim, nec precario", that is, peaceful, open and continuous. the possession must be adequate in continuity, ... Plea of adverse possession is not a pure quesition of law but a blended one of fact and law. therefore, a person who claims adverse possession should show"

a) on what date he came into possession
b) what was the nature of his possession
c) Whether the factum of possession was known to the other part
d) how long his possession has continued and
e) his possession was open and undisturbed

மேற்கண்ட மேதகு உச்ச நீதிமன்ற வழிகாட்டுதலின் அடிப்படையில் கண்ட முதன்மை கோட்பாடுகளின் அடிப்படையில் வாதி நிரூபிக்க வேண்டிய மேற்கண்ட நிபந்தனைகளை நிரூபணம் செய்துள்ளாரா என்று பார்த்தால் வாதியானவர் மேற்கண்ட நீடனுபோகத்திற்கு தேவையான நிரூபணங்களை நிரூபிக்கத் தவறியுள்ளார் என இந்நீதிமன்றம் தீர்வு காண்கிறது. எழுவினா 3-க்குரிய தீர்வு எனவே வாதியானவர் 50 ஆண்டு காலமாக நீடனுபோகத்தில் இருந்து வருகிறார் என்பது உண்மைக்கு புறம்பான கூற்றானது என்றே இந்நீதிமன்றம் கருதுகிறது. இதற்கெல்லாம் முத்தாய்ப்பாக பிரதிவாதியானவர் இவ்வழக்கின் பிரதிவாதியும் வாதியின் தகப்பனாருக்கு கொடை அளிப்பதாக கூறும் ராதாகிருஷ்ணன் நாயுடுவின் வாரிசுதாரராகிய வாணி ஸ்ரீ 01.06.2009-ம் தேதி அன்று பழைய சர்வே எண் 25/15 9-B2-ல் 0.39 ஏக்கர் நிலமும்¸ பழைய சர்வே எண் 25/15 9A-2-ல் 0.06 ஏக்கர் நிலத்தின் மொத்தம் 45 செண்ட் நிலம் மறுநில அளவை வேறு பெயரில் தாக்கலாகி உள்ளது என்றும்¸ அதனை ரத்து செய்ய ராதாகிருஷ்ணன் நாயுடு வாரிசான இப்பிரதிவாதி மனுசெய்தவுடன் மேற்படி விவரத்தை தெரிந்து கொண்ட வாதியானவர் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் முன் தனது விளக்கத்தை சமர்ப்பித்து நிவாரணம் பெறுவதற்கு பதிலாக அதை மறைத்து தாவா சொத்தில் மேற்படி பிரதிவாதி தனது அமைதியான சுவாதீனத்தில் இடையூறு செய்வதாக கூறிக்கொண்டு 14.09.2009-ம் தேதி¸ பிரதிவாதியால் மாவட்ட வருவாய் அலுவலருக்கு பட்டா தவறுதலாக கொடுக்கப்பட்டதை மாற்றி தர மனு செய்து கொண்ட 3 மாதத்திற்கு பின்னிட்டு பிரதிவாதியானவர் வாதியின் அமைதியான சுவாதீனத்தில் தடை செய்வதாக கூறிக்கொண்டு இத்தாவாவினை இந்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்துள்ளார். மேற்படி தாவா சொத்தானது யாருக்கு பாத்தியப்பட்டது என்று விளம்புகை கோரி எவ்வித தாவாவும் தாக்கல் செய்யாமல் மேற்படி தாவா சொத்தின் ஒரு பகுதியான 0.45 செண்ட் நிலத்தை மற்ற சொத்துக்களுடன் இணைத்து 1.50 ஏக்கர் நிலத்துபன் சேர்த்து பிரதிவாதியின் தலையீடு இருக்க கூடாது என வாதி இந்நீதிமன்றத்தை அனுகி இருப்பது வியப்பிற்குரிய செயலாக இருக்கிறது. எனவே வாதியின் சொத்தான 1.05 ஏக்கர் நிலத்தில் வாதிக்கு எந்தவித தலையீடும் செய்யமாட்டோம் என ஒப்புக்கொண்டுள்ளனர். ஆனால் 0.45 செண்ட் நிலமானது ராமசாமி நாயுடுக்கும்¸ அவர் வாhரிசுகளுக்கும் பாத்தியப்பட்ட நிலத்தை இவ்வழக்கின் வாதியானவர் அபகரிக்கும் நோக்கத்துடன் வாதி இத்தாவாவை கரை படிந்த கரங்களுடன் தாக்கல் செய்துள்ளார் என்று இந்நீதிமன்றம் தீர்வு காண்கிறது. நீடனுபோக உரிமையானது வேண்டுமென்றால் தனது நீடனுபோக சுவாதீனத்தினை வாதியானவர் நீதிமன்றத்தில் நிரூபணம் செய்திருக்க வேண்டும். நீடேறு அனுபோவத்தை நிரூபணம் செய்வதற்காக வாதி தரப்பில் தாக்கல் செய்துள்ள பட்டா¸ சிட்டா ஆகியவைகளை தாக்கல் செய்த வாதியானவர் மேற்படி தாவா சொத்தில் பிரதிவாதி அத்துமீறி வீடு கட்டியுள்ளார் என ஒப்புக்கொண்ட நிலையில்¸ மேற்படி சொத்தில் நீடனுபோக தொடர்ச்சியானது தடை பெற்றுவிட்டதாகவே இந்நீதிமன்றம் கருதுகிறது. எனவே மேற்படி நீடனுபோக உரிமையானது தாவா சொத்தின் ஒரு பகுதியாகிய பழைய சர்வே எண் 25/15 9-B2-ல் 0.39 ஏக்கர் நிலமும்¸ பழைய சர்வே எண் 25/15 9A-2-ல் 0.06 ஏக்கர் நிலத்தில் மொத்தம் 45 செண்ட் ஆகிய சொத்துகளின் மீது தடைபட்டு விட்டதாகவே இந்நீதிமன்றம் கருதுவதால் வாதியானவர் நீடனுபோக உரிமை பெற தகுதியற்றவர் என்றே இந்நீதிமன்றம் கருதுகிறது. மேற்படி 01.06.2009-ம் ஆண்டு பிரதிவாதியால் மாவட்ட வருவாய் ஆட்சியருக்கு செய்த மனுவின் அடிப்படையில் விசாரணை மேற்கொண்டும் மாண்புமிகு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் மதுரை கிளை கொடுத்த W.B.No. 1/10ன் அடிப்படையிலும் 0.45 செண்ட் நிலத்திற்காக மறுவிசாரணை செய்யப்பட்ட ந..எண் 38256/0.9/B4 04.12.2009-ன் அடிப்படையில் 'கொடைக்கானல் வட்டாட்சியர் மற்றும் கோட்டாட்சியர் அவர்களின் பரிந்துரையின் அடிப்படையிலும் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆவணங்களின் அடிப்படையிலும் பழைய சர்வே எண் 25/15 9-B2-ல் 0.39 ஏக்கர் நிலமும்¸ பழைய சர்வே எண் 25/15 9A-2-ல் 0.06 ஏக்கர் நிலத்தில் மொத்தம் 45 செண்ட் நிலத்தை விளக்கி ராதாகிருஷ்ணன் வாரிசான வாணி ஸ்ரீ என்பவரது பெயரி;ல் தனிப்பட்டா தாக்கல் செய்தும் சம்மந்தப்பட்ட வருவாய் கணக்குகளில் மாறுதல் செய்யப்பட உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது." மேற்படி உத்தரவிற்கான நடை முறையானது இவ்வழக்கின் பிரதிவாதி 01.06.2009-ம் தேதி அன்று அதாவது வழக்கு தாக்கல் செய்வதற்கு முன்பாக மனு செய்யப்பட்டு நடைமுறையில் இருந்து வந்த நேரத்தில் பிரதிவாதி மாவட்ட வருவாய் அலுவலரிடம் மனு செய்ததை தெரிந்து கொண்டு வாதி தூய கரங்களின்றி நீதிமன்றத்தை அனுகி பிரதிவாதிக்கு எதிராக உறுத்துக்கட்டளைப் பரிகாரம் கோரியிருப்பது தெளிவாகிறது. எனவே பிரதிவாதியானவர் தாவா சொத்தின் மீது நீடனுபோக உரிமையையோ அல்லது வாய்மொழி கொடை உரிமையையோ பெற தகுதியற்றவராக இருக்கின்ற காரணத்தால் தாவா சொத்தின் ஒரு பகுதியான பழைய சர்வே எண் 25/15 9-B2-ல் 0.39 ஏக்கர் நிலமும்¸ பழைய சர்வே எண் 25/15 9A-2-ல் 0.06 ஏக்கர் நிலத்தில் மொத்தம் 45 செண்ட் நிலத்திற்காக நிரந்தர உறுத்துக்கட்டளைப் பரிகாரம் பெற தகுதியற்றவராகவே இந்நீதிமன்றம் கருதுகிறது. எனவே வாதி தாக்கல் செய்துள்ள இந்த வழக்கை செலவுத்தொகையுடன் தள்ளுபடி செய்து இந்நீதிமன்றம் உத்தரவிடுகின்றது.


3 comments:

 1. மிக்க நன்றி ஐயா.
  வழக்கறிஞர் தமிழ்செல்வன்,

  ReplyDelete
 2. District Munchif Court Involved FERJURY 340 CRPC 191.WHAT IS THE REMEDY

  ReplyDelete
 3. Cjm ditnot Implement CRPC 319 WHAT IS THE NEXT STEP

  ReplyDelete