மனுதாரக்கு இழப்பீடாக ரூ.6,95,240.65/- தொகை கிடைக்கக் கூடியது

மோட்டார் வாகன விபத்து கோருரிமைத் தீர்ப்பாயம் ,கரூர்
முன்னிலை திருமதி.என். நாகலெட்சுமி, எம்.., பி.எல்.,
கூடுதல் சார்பு நீதிபதி, கரூர்.
2015ம் ஆண்டு ஜனவரி திங்கள் 05ஆம் நாள் திங்கட்க் கிழமை
எம்.சி..பி.எண். 29 / 2013
அய்யம்மாள்               ....மனுதாரர்
-எதிர்-
1. ஆர். வெங்கட்ராமன்
2. தி கிளை மேலாளர், நியூ இந்தியா
அஸ்யுரன்ஸ் கம்பெனி லிட்,, விருதுநகர்.    ....எதிர்மனுதாரர்கள்


வழக்கிலிருந்து முக்கிய குறிப்புகள்:

'1) கடந்த 12.01.2012 தேதியன்று காலை சுமார் 7.15 மணிக்கு நடந்த சாலை விபத்தில் மனுதாரருக்கு ஏற்பட்ட காயங்களுக்கு ரூ.15,00,000/- இழப்பீடு கோரி மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது."

'இந்நிலையில் மனுதாரர் தரப்பில்

2011 (1) TNMAC – 121 (DB) MADRAS
Permanent Disability – Loss of Earning Power - “Claiment though suffered permanent disability to tune of 59% medical evidence abundant in reaching conclusion that injured totally disabled from pursuing routine work- Hence for calculating total loss of income, permanent disability of 100% has to be taken – Tribunal taking permanent disability/ / Loss of Earning power at 100% therefore held proper- Since injured has been permanently disabled from doing his work as before, it is apt to adopt multiplier method, to arrive at total Loss of future income” mjhtJ Yearly income x Multiplier = Loss of earning power /Permanent Disability.

2009 -1 TNMAC – 134 (Supreme Court)
Permanent disability – Loss of income – Assessment – Non deduction of 1/3rd from total income towards personal and miscellaneous expenses – Legality - 1/3rd amount is deducted from total income on premise that some expenses were necessary for one's own survival – As per Note appended to second Schedule, amount of compensation arrived in case of fatal accident claims required to be reduced by 1/3rd in consideration of expenses which victims required to be reduced by 1/3rd in consideration of expenses which victim would have incurred
towards maintaining himself had he been alive – A person although alive, but when he is not in a position move due to 100% disability and even for every small thing he has to depend upon services of another direction as to deduction of 1/3rd from total income need not always be insisted upon – Therefore, non deduction of 1/3rd from net income warranted no interference.

2009 – (2) TNMAC (D.B) Madras
Loss of income – Assessment –Non Fatal Accident – Deduction towards personal expenses – Necessity – Question of deduction will arise only in fatal cases where claiments are L.R.s of deceased – But not in non fatal cases where personal expenses. Held, not proper.

என்ற தீர்ப்புரைகளின்படி மனுதாரருக்கு Multiplier Method பின்பற்றி வருமான இழப்பை கணக்கிட வேண்டும் என்று வாதுரையை ஏற்று ம.சா.2. சாட்சியத்தின் படி மனுதாரருக்கு ஏற்பட்ட ஊனம் பகுதி நிரந்தர ஊனம் என்று தீர்மானித்தும் பகுதி நிரந்தர ஊனம் 60% என்று இத்தீர்ப்பாயம் தீ;ர்மானிக்கிறது."

12) மனுதாரருக்கு கிடைக்கக்கூடிய இழப்பீடு கீழ்கண்டவாறு
கணக்கீடு செய்யப்படுகிறது.
1. வருமான இழப்பிற்காக 3000 x 11x12x60 =     ரூ. 2,37,600.00
                                                              100
2.வலி மற்றும் வேதனைக்காக                            ரூ.    50,000.00
3. மருத்துவ செலவிற்காக (.சா..7ன்படி) ரூ. 3,33,640.65
4.உணவு மற்றும் ஊட்டச்சத்திற்காக                ரூ.   25,000.00
5.எதிர்கால வசதி குறைவிற்காக                        ரூ.   50,000.00
                                                                                          ----------------------------
                                                              ஆகமொத்தம் ரூ.6,95,240.65
                                                                                          ----------------------------
மனுதாரக்கு இழப்பீடாக ரூ.6,95,240.65/-(ரூபாய் ஆறு இலட்சத்து
தொண்ணூராயிரம் மட்டும்) தொகை கிடைக்கக் கூடியது என்றும் பிரச்சினை எண்.3 க்கு விடையளிக்கப்படுகிறது.

தீர்ப்பை முழுமையாக படிக்க () பதிவிறக்கம் செய்ய

தாவா கடனுறுதிச்சீட்டு மைனர் பிரதிவாதிகளைக் கட்டுப்படுத்தாது என்று கூறுவது சரியா?

மாவட்ட உரிமையியல் நீதிமன்றம்¸ பண்ருட்டி
முன்னிலை: திருமதி..உமாமகேஸ்வரி பி.எஸ்ஸிபி.எல்
மாவட்ட உரிமையியல் நீதிபதி¸ பண்ருட்டி
திருவள்ளுவராண்டு 2046¸ ஜய ஆண்டு¸ பங்குனித்திங்கள் 30 ஆம் நாள்
2015 ம் ஆண்டு ஏப்ரல் திங்கள் 13 ஆம் நாள் திங்கட்கிழமை
அசல் வழக்கு எண்.238/2014
ராமலிங்கம்                                                                  வாதி

/எதிர்/

1. உஷா சகக்ரவர்த்தி
2. மைனர் உமாமகேஸ்வரி(வயது சுமார் 17)
3. மைனர் செல்வகணபதி (வயது சுமார் 15) (மைனர் பிரதிவாதிகளுக்காக நீதிமன்ற காப்பாளர் வழக்கறிஞர் செல்வி.எஸ்.ஜெயஅருணி)                                              … பிரதிவாதிகள்

வழக்கிலிருந்து முக்கிய குறிப்புகள்:

4. மேற்படி வழக்குரை மற்றும் எதிர்வழக்குரை ஆகியவற்றை பரிசீலனை செய்தபின்னர் 17.03.2015 ஆம் தேதி கீழ்கண்ட எழுவினாக்கள் வனையப்பட்டுள்ளன.
1) தாவா கடனுறுதிச்சீட்டு உண்மையானதா¸ செல்லத்தகக்தா¸ தகுந்த மறுபயன் கொண்டதா?
2) தாவா கடனுறுதிச்சீட்டு மைனர் பிரதிவாதிகளைக் கட்டுப்படுத்தாது என்று கூறுவது சரியா?
3) வாதி வழக்குரையில் கோரியுள்ள தொகை மற்றும் அதற்கான பின்வட்டி அவருக்கு கிடைக்கத்தக்கதா?
4) வாதிக்கு கிடைக்கக்கூடிய இதர பரிகாரங்கள் என்ன? ”


10) மேலும் கடனுறுதிச்சீட்டு வழக்குகளைப் பொறுத்தவரை கடனுறுதிச்சீட்டு உண்மையானது¸ செல்லத்தக்கது¸ சரியான மறுபயனுக்காக எழுதிக்கொடுக்கப்பட்டது என்பது வாதியால் நிரூபிக்கப்படும்பட்சத்தில் அந்த நிரூபணமானது பிரதிவாதியால் பொய்ப்பிக்கப்படும்வரை மெய்ப்பிக்கப்பட்டதாகவே கருதப்படும். அந்த வகையில் இந்த வழக்கை நிரூபிக்கும் வகையில் வாதி¸ தன்னை வா.சா.1 ஆக விசாரிக்கப்பட்டுள்ளார். ஆனால் அதில் சாட்சி கையெழுத்து போட்ட சண்முகம் என்பவர் வா.சா.2 ஆக விசாரிக்கப்பட்டுள்ளார். இதிலிருந்து தாவா கடனுறுதிச்சீட்டு உண்மையானது¸ செல்லத்தக்கது¸ தகுந்த மறுபயனுக்காக எழுதிக்கொடுக்கப்பட்டது என்பது தெளிவாகிறது. ஆனால் பிரதிவாதி தரப்பில் எவ்வித சாட்சிகளும் விசாரிக்கப்படவில்லை. மேலும்¸ கடனுறுதிச்சீட்டு வழக்குகளைப் பொறுத்தவரை ஒருவர் தாவா கடனுறுதிச்சீட்டில் பணம் பெற்றுக்கொண்டு கையெழுத்து போட்டாலே தாவா கடனுறுதிச்சீட்டு உண்மையானதாக கருதப்படும். மேற்கொண்டு விசாரிக்கப்படும் சாட்சிகள் அனைத்துமே அதனை வலுப்படுத்தும் சாட்சிகளாகும். எனவே கடனுறுதிச்சீட்டு உண்மையானது என்பதை வாதி தனது தரப்பு சாட்சிகள் மற்றும் சான்றாவணங்கள் வாதியின் கட்சியை மெய்ப்பிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது. இதனை மறுத்துரைக்கும் பிரதிவாதிகள்தான் அவரால் சொல்லப்படும் சூழ்நிலைகளை நிரூபிக்கக் கடமைப்பட்டவர். ஆகவே நிரூபிக்கும் சுமையானது வாதியிடமிருந்து பிரதிவாதிக்கு மாற்றம் செய்யப்படுகிறது. ஆனால் பிரதிவாதிதரப்பில் எவ்வித சாட்சிகள் கொண்டோ¸ சான்றாவணங்கள் கொண்டோ தங்களது தரப்பை நிரூபிக்கவில்லை. எனவே மாற்றுமுறை ஆவணச்சட்டம் பிரிவு 118 ன்படியும்¸ வாதிதரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள வா.சா..1 முதல் வா.சா..5 வரையிலான சான்றாவணங்கள் மூலமும்¸ வா.சா.1 மற்றும் வா.சா.2 சாட்சிகளின் சாட்சியங்களின் மூலமும் தாவா கடனுறுதிச்சீட்டு எழுதிக்கொடுக்கப்பட்டது உண்மையானது¸ அது செல்லத்தக்கது¸ அது தகுந்த மறுபயனுக்காக எழுதிக்கொடுக்கப்பட்டது என்று முடிவுசெய்து எழுவினா எண்.1-க்கும்¸ அதன் அடிப்படையில் வாதி தாவாவில் கோரியவாறு தொகையை வட்டியுடன் பெற அருகதையுடையவர் என எழுவினா எண்.2-க்கும் இந்நீதிமன்றம் முடிவு செய்து மேற்கண்ட வகையில் எழுவினாக்களுக்கு தீர்வு காணப்பட்டு வாதிக்கு ஆதரவாக தீர்மானிக்கப்படுகிறது.”

தீர்ப்பை முழுமையாக படிக்க () பதிவிறக்கம் செய்ய

தகவலறியும் உரிமை சட்டம்

தமிழ்நாடு தகவல் ஆணையம்
ஆணை நாள்:18-04-2017
முன்னிலை
திரு.பி.தமிழ்ச்செல்வன்¸ எம்.பிஎல்
மாநில தகவல் ஆணையர்.
வழக்கு எண்.SA 2127/விசாரணை/பி/2016/X

திரு.செ.மேகவண்ணன் ...... மேல்முறையீட்டாளர்
எதிர்
பொதுத் தகவல் அலுவலர்¸
மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர்(பொது
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்¸
நாமக்கல் மாவட்டம்¸
நாமக்கல். ...... பொது அதிகார அமைப்பு

ஆணையிலிருந்து முக்கிய குறிப்புகள்:
"14. எனவே இன்றைய விசாரணையின் முடிவில் கீழ்க்கண்ட ஆணைகள் வழங்கப்படுகின்றன.

மனுதாரரின் 09.12.2015 நாளிட்ட சட்டப்பிரிவு 19(1)ன் கீழான மேல்முறையீட்டு மனுவை 14.12.2015 அன்று பெற்றுக் கொண்டு¸ சட்டப்பிரிவு 19(6)ன்படி குறித்துரைக்கப்பட்ட காலத்திற்குள் மனுதாரருக்கு தகவலை வழங்காமல்¸ மனுதாரரின் மேல்முறையீட்டு மனு மேல்முறையீட்டு அலுவலரால் பெறப்படவில்லை என்று விளக்கம் அளித்ததோடு¸ இரண்டு முறை வாய்ப்பு வழங்கியும் ஆணையத்தின் உத்திரவை மதித்து¸ ஆணையத்தில் நேரிடையாக ஆஜராகி தன்னுடைய விளக்க அறிக்கையை சமர்ப்பித்து¸ தன்னுடைய விளக்கத்தை தெளிவுபடுத்தாமல்¸ தான் உயரதிகாரி என்ற எண்ணத்தோடு¸ ஆணையத்தை மதிக்கக் கூடாது என்ற எண்ணத்தோடும்¸ மனுதாரருக்கு உண்மையான முழுமையான தகவல் வழங்கக் கூடாது என்ற எண்ணத்தோடும்¸ மனுதாரருக்கு உண்மையான முழுமையான தகவல் வழங்கக் கூடாது என்ற கெட்ட எண்ணதோடு மனுதாரருக்கு முன்னுக்குப்பின் முரணாக தகவலும் அளித்த மேல்முறையீட்டு அலுவலர் திரு.கே.பழனிச்சாமி¸ மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்¸ நாமக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அவர்கள் மீது 31.01.2017 நாளிட்ட ஆணை பத்தி 4(2)ல் எடுக்கவிருக்கும் நடவடிக்கையை ஆணையம் உறுதி செய்து¸ நாமக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் / மேல்முறையீட்டு அலுவலர் திரு.கே.பழனிச்சாமி அவர்கள் மீது அரசு விதிகளின்படி ஓழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்க அவரது உயரதிகாரிக்கு பரிந்துரை செய்கிறது. அதன்படி நாமக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக மேல்முறையீட்டு அலுவலர் திரு.கே.பழனிச்சாமி¸ மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் அவர்கள் மீது அரசு விதிகளின்படி ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுத்து¸ எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கையின் விவரத்தை அறிக்கையாக தயார் செய்து¸ இவ்வாணை கிடைக்கப் பெற்ற 30 நாட்களுக்குள் ஆணையத்திற்கு அனுப்பி வைக்க முதன்மைச் செயலாளர் மற்றும் ஆணையர்¸ வருவாய் நிர்வாகம்¸ பேரிடர் மேலாண்மை மற்றும் தணிக்கும் துறை¸ சேப்பாக்கம்¸ சென்னை அவர்களை ஆணையம் கேட்டுக் கொள்கிறது. இத்துடன் ஆணையத்தின் 31.01.2017 மற்றும் 07.03.2017 நாட்களிட்ட ஆணைகள்¸ மேல்முறையீட்டு அலுவலர் திரு.கே.பழனிச்சாமி அவர்களின் 27.02.2017 மற்றும் 03.04.2017 நாட்களிட்ட விளக்க அறிக்கைகள்¸ மனுதாரரின் 09.12.2015 நாளிட்ட மேல்முறையீட்டு மனு¸ மனுவை 14.12.2015 அன்று நாமக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் பெற்றுக் கொண்டதற்கான தபால் துறையின் அத்தாட்சிக் கடிதம்¸ 18.04.2016 நாளிட்ட கடிதத்தில் மேல்முறையீட்டு அலுவலரால் மனுதாரருக்கு தகவல் வழங்கப்பட்ட கடிதம் மற்றும் 24.01.2017 நாளிட்ட பொதுத் தகவல் அலுவலரால் மனுதாரருக்கு தகவல் வழங்கப்பட்ட கடிதம் ஆகியவை இத்துடன் இணைத்து அனுப்பப்படுகிறது."

ஆணையை முழுமையாக படிக்க (அ) பதிவிறக்கம் செய்ய

மாற்று முறை ஆவண சட்டம் பிரிவு 138, 139

குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றம். (விரைவு நீதிமன்றம்). வேலூர். முன்னிலை. திரு.கோ.பிரபாகரன். பி... எம்.எல்..
நீதித்துறை நடுவர் ( பொறுப்பு). விரைவு நீதிமன்றம். வேலூர்.
2014-ஆம் ஆண்டு நவம்பர் திங்கள் 25-ஆம் நாள் செவ்வாய் கிழமை. ஆண்டுப்பட்டிகை வழக்கு எண். 46-2012

எஸ். சவுந்தரராஜன். வயது 80.
-பெ. சுப்பிரமணிய நாடார்.
நெ. 9. 5வது கிழக்கு குறுக்கு தெரு.
காந்தி நகர். காட்பாடி தாலுக்கா.
வேலூர் மாவட்டம். ............ வாதி.
எதிர்
கே.. ராகவன் நாயுடு. வயது 59.
-பெ. ஆழ்வார்சாமி நாயுடு.
எண் 4-1901-. துர்காநகர்.
கிரீம்ஸ்பெட். சித்தூர்.
ஆந்திரா மாநிலம். ............ எதிரி.

வழக்கிலிருந்து முக்கிய குறிப்புகள்:

1. இவ்வழக்கானது மாற்றுமுறை ஆவணச்சட்டம் பிரிவு 138-ன் கீழான குற்றத்திற்காக வாதியால் எதிரியின் மீது தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள தனியார் குற்றமுறையீட்டின் அடிப்படையில் எழுந்ததாகும்.

21. எதிரி தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள Messrs, Modi Fulchand Narsida Vs Navnitlal Ranchhoddeas AIR 1962 Gujarat Page 295 என்ற வழக்கில் குஜராத் உயர்நீதிமன்றம் ஒப்பந்த மீறுகையினால் ஏற்படும் இழப்பீடு கோருரிமைகள் கடன் என்ற பதத்தின் கீழ் வராது என்று கூறியுள்ளது. ஆனால் கையில் உள்ள வழக்கில் வாதியால் கொடுக்கப்பட்ட சேவைக் கட்டணத்திற்கு எதிரியானவர் வழக்கு காசோலையை கொடுத்து அது பணமாக்கப்படாமல் திரும்பி வந்துள்ள சூழ்நிலையில் எதிரிக்கு குற்ற பொறுப்பு நிலை (Criminal Liability ) ஏற்ப்பட்டுவிடுகிறது. மேலும் கையில் உள்ள வழக்கிலும் எதிரி வாதிக்கு வழங்க வேண்டிய கடன் எதுவும் இல்லை என்று ஏற்கனவே இந்நீதிமன்றம் முடிவு செய்துள்ளது. ஆனால் கமிஷன் தொகையை திருப்பி கொடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு நிலை எதிரிக்கு உள்ளது. எனவே மேலே சொன்ன குஜராத் உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பு இந்த வழக்கின் பொருண்மைக்கு முற்றிலும் பொருந்திவரவில்லை என முடிவு செய்யப்படுகிறது. அதே போல் எதிரி தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள Bank of India Vs Vijay Ramniklal Kapadia ( AIR 1997 Gujarat Page 75 ) என்ற வழக்கில் கையாடல் செய்த பணம் கடன் என்ற பதத்தின் கீழ் வராது என்றும் அதை கடன் வசூல் தீர்ப்பாயத்தின் மூலமாக வசூலிக்க இயலாது என்று குஜராத் உயர்நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது. அதே வழக்கில் வியாபாரம் நிமித்தம் ஒரு நபர் மற்றொரு நபருக்கு திருப்பிக் கொடுக்க வேண்டிய தொகை எதுவும் கடன் என்ற பதத்தின் கீழ் வரும் என்று கூறியுள்ளது. இந்த தீர்ப்பானது வாதியின் வழக்கிற்கு சாதகமாக அமைந்துள்ளது.

22. எதிரி தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள Mrs.Devarsha Dnyaneshwar ParobVs Mulgab – Sirigab – Advalpal & Anr. ( 2010 CrI. L.J Page 4731 ) என்ற வழக்கில் பாம்பே உயர்நீதிமன்றம் கோவா அமர்வு கடன் தொகைக்காக காசோலை கொடுக்கப்பட்டது என்று வாதி நிரூபிக்காத பட்டசத்தில் எதிரியை மாற்று முறை ஆவணச் சட்டம் பிரிவு 138 ன் கீழ் குற்றவாளி என முடிவு செய்ய இயலாது என்று கூறியுள்ளது. மேற்படி வழக்கில் வாதியானவர் எதிரிக்கு கடன் கொடுத்ததற்கு உரிய ஆவணங்களை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்ப்படுத்தாத காரணத்தினால் உயர்நீதிமன்றம் அவ்வாறு முடிவு செய்துள்ளது. ஆனால் கையில் உள்ள வழக்கில் வாதி காசோலை மூலமாக ரூபாய் 40 லட்சம் சேவைக் கட்டனமாக எதிரிக்கு வழங்கி அது கடந்த 19.11.2010 அன்று எதிரியின் வங்கி கணக்கில் பணமாக்கப்பட்டுள்ளது என்பது வா..சா..9ன் மூலமாகவும் வா.சா. 2 மற்றும் வா.சா.3 ஆகியோர்களின் வாய்மொழி சாட்சியங்கள் வாயிலாகவும் தெளிவாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் எதிரி ஒப்பந்தத்தின் படி கடன் தொகையை ஏற்பாடு செய்துக் கொடுக்கவில்லை என்பதும் எதிரி தரப்பில் ஒப்புக் கொண்டு இருக்கும் பட்சத்தில் சேவைக் கட்டனத்தை வாதிக்கு எதிரி திரும்ப செலுத்த வேண்டிய பொறுப்பு நிலை இருக்கின்ற காரணத்தினால் மேலே சொன்ன பம்பாய் உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பு இந்த வழக்கின் பொருண்மைக்கு முற்றிலும் பொருந்திவரவில்லை என முடிவு செய்யப்படுகிறது

31. எதிரி தரப்பில் கடந்த 26.12.2011 அன்று எதிரி தெலுங்கான மாநிலம் கொத்தகுடம் தட்டிப்பள்ளி ரெசிடன்சியில் இருந்தார் என்றும் வா..சா.. 10 ஆவணம் எதிரியால் எழுதப்படவில்லை என்று வேற்றிடவாதம் ( Plea of Alibi ) என்ற வாதம் முன் வைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் வா..சா.. 10 ல் கையொப்பம் மட்டும் எதிரியிடம் பெறப்பட்டு வாசகங்கள் வாதியால் நிரப்பிக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது என்ற வாதம் முன் வைக்கப்பட்டுள்ளது. வா..சா.. 10 ஆவணம் கவனமாக பரிசீலணை செய்யப்பட்டது. அந்த ஆவணம் முழுவதுமாக எதிரியால் எழுதப்பட்டு கையொப்பம் செய்யப்பட்டுள்ளது தெரிய வருகிறது. மேலும் 26.12.2011 அன்று எதிரி கொத்தகுடம் தட்டிப்பள்ளி ரெசிடன்சியில் இருந்தார் என நிரூபிக்க எ.சா. 1 விசாரிக்கப்பட்டு அவர் மூலமாக எ..சா.. 3 மற்றும் எ..சா..4 ஆவணங்கள் குறியீடு செய்யப்பட்டுள்ளன. .சா.2 ன் குறுக்கு விசாரணையின் போது அவர் அளித்த பதில்களிலிருந்து அவர் எதிரியால் உருவாக்கப்பட்ட சாட்சி என்பதும். மேலே சொல்லப்பட்டுள்ள இரண்டு ஆவணங்களும் வழக்கிற்காக உருவாக்கப்பட்டவை என்பதும் தெரிய வருகின்றது . மேலும் எ..சா.. 4 ஆவணத்தில் எதிரி எந்த தேதியில் ரெசிடன்சியை விட்டு புறப்பட்டுச் சென்றார் என்பதற்குரிய மேற்குறிப்பு இல்லை. மேலும் வா..சா..10 ஆவணம் ஒரு ஆதரவு ஆவணமாக ( Supporting document ) மட்டுமே கருத்தில் கொள்ளப்பட்டுள்ளது. எனவே எதிரி தரப்பில் எழுப்பப்பட்டுள்ள வேற்றிட வாதம் என்பது நிராகரிக்கப்படுகிறது.மேலும் இந்த வழக்கானது கொலை . கற்பழிப்பு. கொள்ளை. திருட்டு போன்ற குற்ற வழக்கு அல்ல. மேலும் எதிரிக்கு தமிழ் தெரியாது என்ற வாதமும் ஏற்புடையதாக அமையவில்லை. ஏன்னென்றால் அவர் வா..சா..10 ஆவணத்தை தமிழில் எழுதியுள்ளார். மேலும் நீதிமன்றத்தில் கு.வி.மு.. பிரிவு 313 (1 ) ஆ வின் கீழ் தமிழில் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு புரிந்துக் கொண்டு அளித்த பதில்களை முன்னால் இருந்த நீதிபதி தெளிவாக பதிவு செய்துள்ளார்.

34. கற்றறிந்த வாதியின் வழக்கறிஞர் மாற்று முறை ஆவண சட்டம் பிரிவு 139 ன் படி காசோலையில் உள்ள கையொப்பத்தை எதிரி ஒப்புக் கொண்டாலும் வாதியின் வழக்கு மறுத்து எதிரியால் நிரூபிக்கப்படாத பட்சத்திலும் காசோலையானது சட்டப்படி செயலாக்கம் செய்யக்கூடிய கடனுக்காகவோ அல்லது மற்ற பொறுப்பு நிலைக்காகவோ கொடுக்கப்பட்டதாக தான் எதிரிக்கு எதிராக கட்டாயம் அனுமானம் கொள்ள வேண்டும் என்று வாதிட்டுள்ளார். இது குறித்து மாண்புமிகு இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் சி.கேசவமூர்த்தி எதிர் எச்.கே.அப்துல்ஜபார் (2013 (4) கிரைம்ஸ் எஸ்.சி. பக்கம் 393) வழக்கில் மற்றும் ரங்கப்பா எதிர் ஸ்ரீமோகன் (2010 4 சி.டி.சி. பக்கம் 118) சொல்லப்பட்டுள்ள சட்டக் கருத்துக்களை மேற்கோள் காட்டினார். மேற்படி இரண்டு தீர்ப்புகளையும் அவர் பட்டியலில் குறிப்பிடவில்லை. மேற்படி இரண்டு தீர்ப்புகளிலும் உச்ச நீதிமன்றம் காசோலையில் உள்ள கையொப்பத்தை எதிரி ஒப்புக் கொண்டால் அந்த காசோலையானது தகுந்த பிரதி பலனுக்காக கொடுக்கப்பட்டதாக அனுமானம் கொள்ள வேண்டும் என்று கூறியுள்ளது. கையில் உள்ள வழக்கிலும் எதிரியானவர் வழக்கு காசோலையில் உள்ள கையொப்பத்தை ஒப்புக் கொண்டுள்ளார். மேலும் கு.வி.மு.. பிரிவு 313 (1 ) ஆ வின் கீழான வினாவின் போது வாதியிடமிருந்து சேவைக் கட்டனமாக தான் இரண்டு ஒப்பந்தங்களுக்காக ரூபாய் 40 லட்சம் பெற்றது உண்மை என்றும் வாதி ஆவணங்கள் ஏதும் கொடுக்காததால் கடன் ஏற்பாடு செய்ய முடியவில்லை என்று தான் ரூபாய் 40 லட்சத்தை திருப்பி தர வேண்டியது இல்லை என்றும் கூறியுள்ளார். எதிரியானவர் வாதியின் வழக்கை ஒப்புக் கொண்டு கு.வி.மு.. பிரிவு 313 (1 ) ஆ வின் கீழான வினாவின் போது பதில் அளித்துள்ளார். மேலும் வழக்கு காசோலையானது பணமாக்கப்படாமல் திரும்ப வந்ததும் வாதி தரப்பில் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.

35. எதிரி தரப்பில் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்ட அனைத்து வாதங்களும் ஏற்புடையதாக அமையவில்லை. ஏன்னென்றால் ரூபாய் 40 லட்சம் வாதியிடமிருந்து எதிரி காசோலை மூலமாக பெற்று பணமாக்கிக் கொண்டு கடன் ஏற்பாடு செய்துக் கொடுக்காமல் பின்னர் ரூபாய் 40 லட்சம் சேவைக் கட்டணத்தை திருப்பிக் கொடுக்கும் பொருட்டு வழக்கு காசோலையை கொடுத்து அது பணமாக்கப்படாமல் திரும்ப வந்துள்ளது என்பதை வாதி தரப்பில் தெளிவாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. வாதி தரப்பில் உள்ள சில நடைமுறை குறைகளை மட்டும் கருத்தில் கொண்டு வாதியின் வழக்கை நிராகரிக்க இயலாது. வாதி தரப்பில் உள்ள சில நடைமுறை குறைகளை மட்டும் கருத்தில் கொண்டு வாதியின் வழக்கை எதிரி மறுத்து நிரூபித்துள்ளார் என முடிவு செய்ய இயலாது. ஏன்னென்றால் காசோலை மோசடிகளை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்ற காரணத்திற்காக இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் ரங்கப்பா எதிர் ஸ்ரீமோகன் (2010 4 சி.டி.சி. பக்கம் 118) வழக்கில் காசோலையில் உள்ள கையொப்பத்தை எதிரி ஒப்புக் கொண்டால் அவருக்கு எதிராக மாற்று முறை ஆவண சட்டம் பிரிவு 139 ன் கீழான அனுமானம் கொள்ள வேண்டும் என்று கூறியுள்ளது. ரூபாய் 40 லட்சத்தை எதிரி பெற்றுக் கொண்டு அதற்கான காசோலையும் கொடுத்துவிட்டு அது பணமாக்கப்படாமல் திரும்ப வந்துள்ள சூழ்நிலையில் வாதி தரப்பில் உள்ள சில நடைமுறை குறைகளினால் குற்றப் பொறுப்பு நிலையிலிருந்து எதிரி தப்பித்துக் கொள்ள இயலாது.

38. இறுதியில் மாற்றுமுறை ஆவணச்சட்டம் பிரிவு 138 ன் கீழ் எதிரியை குற்றவாளி என முடிவு செய்து கு.வி.மு.ச பிரிவு 255(2)-ன் படி அவருக்கு இரண்டு ஆண்டுகள் மெய்க்காவல் சிறை தண்டனையும் மற்றும் ரூபாய் 5.000/- அபராதமும் விதிக்கப்படுகிறது. எதிரி அபராத தொகையை கட்டத் தவறினால் மூன்று மாதம் மெய்க்காவல் சிறை தண்டனை அனுபவிக்க வேண்டுமென தீர்ப்பளிக்கப்படுகிறது. இது அழைப்பாணை வழக்கு என்பதால் எதிரியிடம் அவருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள தண்டனை குறித்து கேள்வி கேட்கப்படவில்லை. இன்றிலிருந்து 6 மாதத்திற்குள் எதிரி வாதிக்கு கு.வி.மு.. பிரிவு 357 ன் படி ரூ.35.00.000/- நஷ்ட ஈடாக வழங்க வேண்டும் என்று உத்தரவிடப்படுகிறது.

தீர்ப்பை முழுமையாக படிக்க () பதிவிறக்கம் செய்ய